Ajankohtaista

25.11.2019

Health Awards & Foresight Forum kilpailu- ja tapahtumakonsepti uudistuu

Vuodesta 2016 lähtien järjestetty Health Awards & Foresight Forum -huippuseminaari on tuonut vuosittain yhteen satoja terveysalan tähtiä, tekijöitä, vaikuttajia ja päättäjiä. Tapahtuman ansiosta terveysalan organisaatiot ja vaikuttajat ovat päässeet verkostoitumaan ja keskustelemaan terveysalan tulevaisuudesta uudella tavalla.

Tapahtumassa on jaettu tunnustuspalkintoja Suomen terveysalan huippusaavutuksille ja niiden tekijöille. Voittajaehdokkaita on etsitty avoimella kilpailulla ja 5 000 euron palkintoja on jaettu kahdessa kilpailusarjassa, Vuoden Terveysteolle ja Vuoden Terveysinnovaatiolle. Molempien sarjojen ehdokkaita on arvioinut Tamron yhteistyökumppaneista ja asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Health Awards -kilpailu on alan ainoita tunnustuspalkintoja, joka tuo esiin tulevaisuuden lupauksia ja antaa kiitosta ansioituneille toimijoille.

Kilpailu-ja tapahtumakonseptin järjestäjä Tamro haluaa jatkossakin yhdistää terveysalan toimijoita ja nostaa parrasvaloihin suomalaisten terveyttä edistäviä innovaatioita. Health Awards & Foresight Forum kilpailu ja tapahtuma järjestetään seuraavan kerran vuonna 2021 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Pysy kuulolla!

Jaa kirjoitus:

30.9.2019

Liikuttavan hyvää Heinolasta

Heinolalainen Jyrängön koulu voitti tammikuussa Vuoden Terveysteko 2019 -palkinnon terveysalan Health Awards -kilpailussa. Liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu koulussa kiinteäksi osaksi koulupäivää. Rehtori Kimmo Nykänen kertoo, miten kaikki sai alkunsa ja miten menestystarina jatkuu.


Miten koulupäivän liikunnallistaminen sai alkunsa?

Työyhteisössämme oli useampia henkilöitä, joilla oli liikunta-alan koulutusta. Heidän kanssaan ryhdyimme pohtimaan ja hyvin pian myös kokeilemaan, millä keinoilla voimme vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja siten koko koulun ilmapiiriin.

Nostimme työvälineiksi yhteisöllisyyden, osallisuuden, oppimisen ja liikunnan. Halusimme kehittää kaikkea liikkumista kouluun lähtemisestä kotimatkaan asti, emme ainoastaan koululiikuntaa. Aktiivisuutta on lisätty niin koulumatkoihin, oppitunteihin kuin välitunneille.

Olemme olleet rohkeita kokeilijoita ja kehittäjiä. Vuoden terveysteko 2019 -palkinnon lisäksi voitimme viime syksynä Euroopan komission #BeActive Education Award -kilpailun.

Minkälaisia laajempia vaikutuksia uskot muutoksilla olevan?

Liikkuva ja aktiivinen elämäntapa tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. Se vähentää myös kiusaamista. Osallistavan toimintakulttuurin kautta oppilaamme oppivat vastuun ottamista ja osallistumista sekä aktiivisen kansalaisen toimintatapoja. Uskon vahvasti, että hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia nuoria ja aikuisia.

Miten muut koulut voisivat ottaa teistä oppia?

Kannustan ehdottomasti liikkuvan elämäntavan tukemiseen. Toimintatapojen tulisi istua jokapäiväiseen toimintaan – ei siis kannata ideoida ainoastaan yksittäisiä leikkejä, tapahtumia tai toimintoja, vaan jotain mitä voi tehdä joka päivä helposti.

Oppilaiden oma aktiivisuus ja osallisuus ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä enemmän annamme lapsille vastuuta ja mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen, sitä parempia tuloksia saamme.

Löytyikö palkintosummalle sopiva käyttökohde?

Päätimme hyödyntää rahat siten, että muokkaamme luokkahuoneita tukemaan liikkuvaa oppimistapaamme aiempaa paremmin. Myös henkilökuntaa on tarkoitus kiittää jollain tavalla kaikesta matkan varrella tehdystä työstä.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuus näyttää liikuttavan hyvältä! Oppilaamme ovat selvästi ylpeitä siitä, mitä teemme, ja haluamme jatkaa tapaamme toimia. En usko, että teemme tällä hetkellä mitään kovin poikkeuksellista, mutta sen mitä teemme, teemme hyvin ja laadukkaasti.

Olemme jo ottaneet askelia siihen suuntaan, että viemme aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävän toimintamallimme myös ulkomaille. Kaikkialla painitaan samanlaisten liikkumattomuuteen ja hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa. Uskon, että toimintamallillamme on mahdollisuus edetä myös Suomen ulkopuolelle.

Jaa kirjoitus:

14.5.2019

Digitalisaatiolla ennakoivaa terveydenhuoltoa

Precordior Oy voitti tammikuussa Vuoden Terveysinnovaatio -palkinnon terveysalan Health Awards -kilpailussa. Precordior on kehittänyt sydämen eteisvärinän tunnistavan älypuhelinsovelluksen, joka toteaa sydämen eteisvärinän hyödyntäen puhelimen omia sensoreita. Toimitusjohtaja Juuso Blomster kertoo yrityksen tunnelmista ja suunnitelmista.

 

Mitä Precordiorille kuuluu nyt? Joko juhlahumusta on selvitty?

Kiitos hyvin menee ja juhlahumusta on selvitty. Health Awards -voitto toi meille paljon positiivista huomiota ja yhteydenottoja ja tietysti ilahdutti meitä kovasti. Voiton jälkeen olemme edenneet suunnitelmiemme mukaan. Sovelluksemme sai helmikuussa lääkinnällisen laitteen luvan ja sen pilotointi koittaa nyt toukokuussa, ja isompi lanseeraus elo-syyskuussa.

 

Mikä sinua on erityisesti innostanut ja motivoinut sovellusta kehitettäessä?

Lääkärin työssä pystyn hoitamaan vain yhtä ihmistä kerrallaan. Yrityksenä voimme ratkaisullamme auttaa useita ihmisiä samanaikaisesti. Kun kalliita laitteistoja ei tarvita, voimme tuottaa ihmisten käyttöön perinteisesti kalliiksi koettuja palveluita huomattavasti edullisemmin. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, johon sairastuu länsimaisessa väestössä elinaikanaan noin joka neljäs 40 vuotta täyttäneistä. Se on usein oireeton tai vähäoireinen, ja monista rytmihäiriöistä poiketen vaarallinen myös oireettomana sen aiheuttaman aivoinfarktin, sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman riskin vuoksi. Sovelluksemme on esimerkki innovaatiosta, jolla on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä.

 

Mikä on mielestäsi terveysinnovaatioiden ja uuden teknologian hyödyntämisen suurin tehtävä tällä hetkellä ja miksi niitä tarvitaan?

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden erityisesti ennakoivaan ja ehkäisevään terveydenhuoltoon. Teknologian hyödyntäminen useammin toistuvana terveyden mittaamisena siirtää vastuuta myös ihmisille itselleen ja parantaa mahdollisuuksia huolehtia terveydestä itse, kun verrataan perinteiseen lääkärin vastaanotolla tapahtuvan seurantaan. Digitalisaation myötä syntyy parempi käsitys siitä, mitä terveys on ja miten voin itse siihen vaikuttaa. Erilaiset innovaatiot ovat avain aiempaa monipuolisempaan huolenpitoon ja sairauksien ehkäisyyn. Esimerkiksi meidän kehittämämme sovellus auttaa lääkäriä hoitamaan potilasta oikeaan aikaan ja ennakoivat toimenpiteet voidaan aloittaa ennen kuin suurempia terveysongelmia syntyy.

 

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen on mielestänne tärkeää ja mitä Health Awards -voitto teille merkitsi?

Voitto oli meille tärkeä tunnustus ja se myös vahvisti käsitystä siitä, että olemme oikean asian äärellä ja teemme asioita, jotka ovat merkittäviä.

 

Mitä haluaisit sanoa alkuvaiheessa oleville terveysalan start-up -yrityksille juuri nyt?

Pidän tärkeänä, että toiminnan lähtökohtana on selkeä kliininen käyttötarve, jota lähdetään ratkaisemaan. Laadukas ja laaja tutkimustieto sekä käyttötarpeeseen osoitettu näyttö olisi hyvä olla kaiken kehitystyön mukana. Nämä ovat mielestäni kulmakivet, joiden päälle potentiaalista toimintaa kannattaa rakentaa.

Jaa kirjoitus:

22.2.2019

Innovaatioista terveyttä ja talouskasvua

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, Health Awards 2019 -kilpailun tuomariston jäsen Sanna Lauslahti puhuu terveysalan palkitsemisen merkityksestä.

Mikä on oma erityisosaamisesi terveyden edistä­misen näkökulmasta?

Kokonaisnäkemys siitä, että kaikki julkisen sektorin palvelut liikunnasta, kulttuurista ja kouluista aina sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten työhön asti on kokonaisvaltaista terveydenedistämistä. Päättä­jän roolissa kunnallispolitiikassa ja kansanedustajana minulla on ollut mahdollisuus perehtyä terveyden edistämiseen hyvin monelta eri kannalta.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen ja Health Awards on tärkeä?

Sosiaali- ja terveysalan keskustelu keskittyy usein siihen liittyviin haasteisiin. Tämän kaltaisella palkit­semisella katseemme kääntyvät kaikkiin hienoihin ratkaisuihin, joilla haasteisiin on lähdetty tarttumaan. On myös tärkeää, että annamme arvostusta innovaa­tioiden takana oleville ihmisille ja yhteisöille. Tervey­den edistäminen on jokaisen tehtävä ja siksi tarvitaan hyviä esimerkkejä, joita seurata. Viime kädessä terveyden edistäminen on meidän jokaisen tehtävä: pyytää kaveria iltalenkille tai tarjota seuraa yksinäisel­le vanhukselle.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Innovaatiota tarvitaan tuomaan toivoa ihmisille sekä luomaan lisää terveyttä ja parempaa elämää. Esimer­kiksi uusien lääkeinnovaatioiden kautta voimme pa­rantaa sairauksia, joihin ei aiemmin ole ollut parannus­keinoa. Innovaatioiden avulla voimme myös tuottaa entistä tehokkaammin ja entistä vaikuttavampia ter­veyspalveluita väestömme ikääntyessä. Innovaatioita tarvitaan myös luomaan talouskasvua yhteiskunnalle. Jo nyt merkittävä määrä innovaatiotoiminnasta luo uusia työpaikkoja ja vientiä maailmalle.

Onko Suomessa terveysalan kansainvälistä erityis­osaamista?

Ehdottomasti on. Meidän on kuitenkin kaikin keinoin pidettävä kiinni tuosta osaamisesta ja luotava uutta. Suomi voi olla terveysalan mallimaa, jossa kasvate­taan uutta huippututkijoiden sukupolvea ja tarjotaan heille uusia kiinnostavia tehtäviä.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suu­rin tehtävä lähivuosina?

Se, että suomalaiset ovat onnellinen ja hyvinvoiva kansakunta. Lisäksi näen, että terveysalasta on mah­dollista luoda aivan uusi kasvuala, lippulaiva, jonka kautta voidaan luoda talouskasvua Suomelle.

Mikä on innostavinta alalla työskentelyssä?

Ihmiset. Koen työllä olevan merkitystä, kun teen töitä jokaisen meidän terveyden eteen. Arvostan myös sitä, että saan olla osa terveysalan yhteisöä ja tehdä yhteistyötä toinen toistaan osaavampien ja hienom­pien ihmisten kanssa, jotka tekevät työtään sydämes­tään.

Kuka on terveyden edistämisen esikuvasi?

Pekka Puska ja Paula Risikko. Molemmat ovat tehneet pitkäjänteisesti esimerkillistä työtä omissa tehtävis­sään suomalaisen kansanterveyden edistämiseksi.

Jaa kirjoitus:

29.1.2019

Health Awards & Foresight Forum 2019 -tunnelmat kuvina ja videolla

Tamron vuosittainen Health Awards & Foresight Forum kokosi 24.1.2019 reilut 130 terveysalan päättäjää ja vaikuttajaa sekä laajan livestream-yleisön alan tulevaisuuden visioinnin äärelle. Tapahtuman teemat herättivät myös vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella #healthawardsfi.

Tapahtumassa raikkaita ajatuksia jakoi kiinnostava esiintyjäjoukko. Päivän avasi yrittäjä ja tietokirjailija Antti Merilehto aiheella tekoäly ja terveydenhuollon big data, uhka vai mahdollisuus. Sitran ennakointi- ja tutkimusyksikön asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo pohti, onko asiantuntijalla nykymaailmassa painoarvoa. Yrittäjät Henkka Hyppönen ja Nelli Såger totesivat keskustelussaan, että keskinkertaisuuden aika on ohi.

Näyttelijä Martti Suosalo toi osallistujille oivalluksia teemalla järki ja tunteet. Tapahtuman moderaattoreina toimivat hyvinvointilääkäri Pippa Laukka ja Tamron myyntijohtaja Jari Laaksonen.

Tapahtuman verkostoitumistauoilla viritettiin jatkokeskusteluja ja uusia yhteistyöavauksia.

Tapahtuman päätteeksi julkistettiin Health Awards 2019 -voittajat. Vuoden Terveystekona Tamro palkitsi Jyrängön koulun Liikuttavan hyvä koulu –ohjelman. Vuoden Terveysinnovaatio -palkinnon nappasi Precordior Oy:n sydämen eteisvärinän tunnistava älypuhelinsovellus. Molemmat voittajat vastaanottivat 5 000 euron rahapalkinnon.

Tapahtuman kuvagalleria ja videokooste välittävät päivän tunnelmia.

Jaa kirjoitus:

25.1.2019

Jyrängön koulu ja Precordior palkittiin Health Awards 2019 -voittajina

Tamron järjestämän Health Awards 2019 -kilpailun voittajat on valittu. Terveysalan asiantuntijoista koostuva tuomaristo valitsi Vuoden Terveysteoksi heinolalaisen Jyrängön koulun Liikuttavan hyvä koulu –ohjelman. Vuoden Terveysinnovaatioksi valittiin Precordior Oy:n sydämen eteisvärinän tunnistava älypuhelinsovellus. Molemmat voittajat vastaanottivat 5 000 euron rahapalkinnon. Health Awards palkitsee suomalaisten terveyttä vaikuttavasti lisännyttä työtä, ja nostaa esiin lupaavia tekoja ja innovaatioita. Vuodesta 2016 alkaen jaettu palkinto on suunnattu Suomen terveysalan huippusaavutuksille ja niiden tekijöille.

Molemmissa voittajissa korostuu sairastumisia ennaltaehkäisevä näkökulma. Tällä on merkitystä sekä yhteiskunnan varojen säästämisen, että inhimillisen kärsimyksen vähentämisen näkökulmasta. Precordiorin sovellus on esimerkki innovaatiosta, jolla on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä. Jyrängön koulussa on lisätty aktiivisuutta ja hyvinvointia ilman suuria investointeja, ja toimintamalli on monistettavissa laajempaan käyttöön, perusteli tuomaristo valintojaan.

Voittoon yltäneessä Jyrängön koulussa liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu pysyvästi kiinteäksi osaksi koulupäivää. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus liikkua vähintään tunti jokaisena koulupäivänä. Koulu on onnistunut merkittävästi lisäämään koulupäivän aikaista aktiivisuutta, sekä samalla koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Precordiorin älypuhelinsovellus toteaa sydämen eteisvärinän hyödyntäen puhelimen omia sensoreita. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, johon sairastuu länsimaisessa väestössä elinaikanaan noin joka neljäs 40 vuotta täyttäneistä. Se on usein oireeton tai vähäoireinen, ja monista rytmihäiriöistä poiketen vaarallinen myös oireettomana sen aiheuttaman aivoinfarktin, sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman riskin vuoksi.

Health Awards 2019 –tuomaristossa kilpailuehdokkaita arvioivat startup-sijoittaja, hallitusammattilainen Leena Niemistö, yrittäjä, tietokirjailija ja digitaalisen liiketoiminnan uranuurtaja Antti Merilehto, Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, Aivoliiton viestintäsuunnittelija Liisa Koivula, Sitran johtava asiantuntija Markus Kalliola, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti ja terveysalan startupien yhdistyksen Upgraded ry:n toiminnanjohtaja Sara Härmälä. Tuomariston puheenjohtajana ilman äänivaltaa toimi Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Kilpailun kaikki finalistit

Vuoden Terveysteko

• Lastenlääketutkimus uudelle tasolle / Lasten kliininen lääketutkimuskeskus, Tays Lastenklinikka
• Liikuttavan hyvä koulu / Jyrängön koulu, Heinola
• Sosiaalinen media osaksi kouluterveydenhuoltoa / Hämeenkyrön Yhteiskoulun kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen

Vuoden Terveysinnovaatio

• Popit Sense –lääkemuistuttaja / Popit Oy
• Sydämen eteisvärinän tunnistava älypuhelinsovellus / Precordior Oy
• Tukiverkosto taskussa –sovellus / Huoleti Oy

Jaa kirjoitus:

11.1.2019

Sosiaalinen media osaksi kouluterveydenhuoltoa

Hämeenkyrön Yhteiskoulun kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen

Kouluterveydenhuolto tavoittaa lähes kaikki suomalaiset kouluikäiset lapset. Sosiaalisen median ottaminen osaksi kouluterveydenhoitajan päivittäistä työtä on innostanut Hämeenkyrön Yhteiskoulun oppilaita tekemään terveystekoja. Oppilaat ovat pienten palkintojen innoittamana haastaneet itseään ja lähipiiriään terveellisempiin tapoihin: arkiliikuntaan, ruokailemaan yhdessä, nukkumaan paremmin ja vähentämään päihteiden käyttöä. Toimintamalli on edellyttänyt kouluterveydenhoitajalta uudenlaista heittäytymistä vuorovaikutukseen koululaisten kanssa, niissä kanavissa joissa nuoretkin ovat. Nuoret arvostavat sitä, että digin takaa löytyy tuttu henkilö.

Jaa kirjoitus:

9.1.2019

Liikuttavan hyvä koulu

Jyrängön koulu, Heinola

Heinolalaisessa Jyrängön koulussa liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu kiinteäksi osaksi koulupäivää. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus liikkua vähintään tunti jokaisena koulupäivänä. Koulupäivän liikunnallistaminen on koko kouluyhteisön asia, joka koskettaa niin oppilaita kuin henkilökuntaa. Toimintaa ei ole rakennettu yksittäisten toimenpiteiden varaan. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä koulu on onnistunut merkittävästi lisäämään koulupäivän aikaista liikkumista ja aktiivisuutta, sekä samalla koko kouluyhteisön, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Koulussa on työstetty toimintamalleja, joita on otettu aktiivisesti käyttöön ympäri Suomen Liikkuva koulu –ohjelman myötä. Lisäksi Jyrängön koululla vierailleet kansainväliset opetusalan toimijat ovat vieneet terveisiä mukanaan esimerkiksi Viroon, Espanjaan ja Englantiin. Koulu on edistänyt aktiivisesti liikunnallisen toimintamallin leviämistä, sekä auttanut muita toimijoita kehitystyössä. Pilottikouluna Liikkuva koulu -ohjelmassa koulun oppilaiden mittaustulokset koulupäivän aikaisesta liikkumisesta olivat hyvinkin merkittäviä. Koulupäivän aikaisen liikkumisen, toiminnallisuuden ja aktiivisuuden lisäämisellä on saavutettu myös muita tuloksia mm. hyvän ilmapiirin ja virkeyden muodossa.

Lisätietoja https://peda.net/heinola/perusopetus/koulut/jyrangonkoulu

Jaa kirjoitus:

9.1.2019

Lastenlääketutkimus uudelle tasolle: Lasten kliininen lääketutkimuskeskus

Tays Lastenklinikka

Tays lastentautien vastuualueelle vuoden 2017 alussa perustettu lasten kliininen lääketutkimuskeskus keskittyy lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimiseen lapsipotilailla. Tutkimuskeskus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, sillä toiminta tällä lääketutkimuksen erityisosa-alueella on aiemmin ollut niukkaa. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on edistää sitä, että lapsilla olisi käytössä mahdollisimman hyviä, turvallisia ja lapsilla tutkittuja lääkkeitä. Taysin tutkimuskeskus tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös muulle Suomen lapsiväestölle, silloin kun se on tutkimuksen osalta mahdollista. Taysin lahjoitusvarojen avulla käynnistetty tutkimustoiminta mahdollistaa lasten lääketutkimuksen saattamisen uudelle tasolle. Sairaalassa on lasten lääketutkimuksiin perehtyneitä tutkijalääkäreitä sekä tutkimushoitaja, joka koordinoi tutkimuksia päätyönään. Lisäksi noin kymmenellä tutkimushoitajaksi koulutetulla sairaanhoitajalla on valmius osallistua lääketutkimuksiin.

Lisätietoja https://www.tays.fi/en-US/Services/Paediatrics/Paediatric_drug_research

Jaa kirjoitus:

9.1.2019

Tukiverkosto taskussa -sovellus

Huoleti Oy

Huoleti on digitaalisten terveyspalveluiden edelläkävijä: digitaalisella alustalla yhdistyvät laajasti sairastuneen toipumista ja lähipiirin yhteisöllisyyttä edistävät ominaisuudet. Sovellus saattaa yhteen sairastuneen, hänen lähipiirinsä ja vapaaehtoiset, ja auttaa jatkamaan elämään vakavasta sairaudesta huolimatta. Palvelu tarjoaa työkaluja, jotka helpottavat vaikeista asioista puhumista, ja antaa sairastuneen lähipiirille helpon tavan olla tukena sairastuneen arjessa. Moderni työkalu mahdollistaa joustavan avun tarjoamisen juuri silloin kun apua tarvitaan. UK:ssa julkaistussa startup -raportissa Huoleti nimettiin 21 Euroopan julkisten palveluiden toimivuutta parantavan startupin joukkoon, ainoana suomalaisena yrityksenä. Sovellus on kehitetty alun perin syöpäpotilaille syöpäpotilaiden kanssa, ja palvelu on otettu käyttöön useissa muissa sairauksissa tai muuten haastavissa elämäntilanteissa. Huoleti on palvelu, jota palveluntarjoajat tai julkinen sektori voivat käyttää alustana laajentamaan palveluita ja parantamaan potilaan sitoutumista omaan hoitoonsa. Palvelun tarve on globaali, ja Huoleti on käynnistämässä useita kansainvälisiä projekteja.

Lisätietoja https://huoleti.fi

Jaa kirjoitus:

9.1.2019

Sydämen eteisvärinän tunnistava älypuhelinsovellus

Precordior Oy

Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö, johon sairastuu elinaikanaan noin joka neljäs henkilö 40 vuotta täyttäneistä länsimaisessa väestössä. Eteisvärinä on usein oireeton tai hyvin vähäoireinen, ja monista muista rytmihäiriöistä poiketen eteisvärinä on vaarallinen myös oireettomana sen aiheuttaman aivohalvauksen, sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman riskin vuoksi. Precordiorin älypuhelinsovellus toteaa eteisvärinän hyödyntäen puhelimen omia sensoreita. Sovelluksella sydämen supistuksen aiheuttama liike voidaan mitata rintakehän päältä älypuhelimen avulla, joka on täysin uudenlainen tapa mitata sydämen toimintaa. Mobiilisovelluksena tuote on helposti saavutettavissa käytännössä lähes kaikille suomalaisille. Itse mittaus ei edellytä lääkäriä ja se voidaan toteuttaa omatoimisesti päivittäin. Näin todettu eteisvärinä voidaan hoitaa lääkärin toimesta ehkäisten vakavia sairastumisia. Innovaatio on vuosien tutkimustyön tulos Turun yliopistossa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Keksinnöt ovat suojattu patenteilla maailmanlaajuisesti, ja tuotteen eurooppalainen lääkinnällisen laitteen myyntilupa on juuri valmistumassa.

Lisätietoja http://precordior.com

Jaa kirjoitus:

8.1.2019

Health Awards 2019 -kilpailun kuusi finalistia esittäytyvät videoilla

Tamron järjestämä, suomalaista terveystyötä palkitseva Health Awards 2019 –kilpailu on loppusuoralla. Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio -tunnustuksista kilpailee yhteensä kuusi finalistia. Esittelyvideoilla finalistit kertovat terveystyöstään ja -innovaatioistaan.

Voittajat valitsee terveysalan ammattilaisista koostuva Health Awards -tuomaristo. Voittajat julkistetaan 24.1. Health Awards & Foresight Forum 2019 -kutsuvierastapahtumassa, jota on mahdollisuus seurata verkossa livestream-lähetyksenä.

Voittajien valinnassa painotetaan terveysteon ja -innovaation myönteistä vaikutusta suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Myös tekojen ja innovaatioiden uutuusarvo ja monistettavuus ovat merkittäviä palkitsemisen perusteita.

Molempien sarjojen voittajat saavat 5 000 euron rahapalkinnon.

Videot ovat nähtävillä tämän sivuston Health Awards 2019 -osiossa sekä Health Awards Finlandin YouTube-kanavalla.

Jaa kirjoitus:

18.12.2018

Health Awards & Foresight Forumin huippupuhujat luotaavat terveysalan tulevaisuutta

Tamron vuosittainen Health Awards & Foresight Forum -tapahtuma kokoaa terveysalan toimijoita, päättäjiä, innovaattoreita ja vaikuttajia jälleen 24.1.2019. Kohtaamisfoorumi herättää ajatuksia ja ottaa kantaa terveysalan tulevaisuuden suuntaan. Tapahtuma huipentuu Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio -voittajien julkistamiseen.

Tapahtumassa raikkaita ajatuksia jakaa kiinnostava esiintyjäjoukko. Yrittäjä ja tietokirjailija Antti Merilehto alustaa aiheesta tekoäly ja terveydenhuollon big data, uhka vai mahdollisuus. Sitran ennakointi- ja tutkimusyksikön asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo herättelee ajatuksia siitä, onko asiantuntijalla nykymaailmassa painoarvoa. Yrittäjät Henkka Hyppönen ja Nelli Såger astuvat lavalle vakuuttamaan, että keskinkertaisuuden aika on ohi. Näyttelijä Martti Suosalo tuo osallistujille oivalluksia teemalla järki ja tunteet. Tapahtuman moderaattoreina toimivat hyvinvointilääkäri Pippa Laukka ja Tamron myyntijohtaja Jari Laaksonen.

Seuraa livestreamia

Health Awards & Foresight Forum 2019 –tapahtuma on kutsuvierastilaisuus. Ohjelmaa voi seurata livelähetyksenä verkossa 24.1. klo 9.30 -14.30. Kirjautumisohjeet livelähetyksen seuraamiseen löytyvät tammikuussa tältä sivustolta.

Jaa kirjoitus:

5.12.2018

Health Awards 2019 -kilpailun finaalissa vaikuttavaa terveysosaamista

Tamro palkitsee tammikuussa suomalaista terveystyötä. Health Awards 2019 –kilpailun finaaliin ylsi uudenlaisia toimintamalleja rakentaneita terveysammattilaisia sekä potilaiden hyvinvointia ja hoitotyötä tukevia teknologiainnovaatioita.

Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio palkitaan 5 000 euron tunnustuspalkinnoin 24.1.2019 Health Awards & Foresight Forum –tilaisuudessa, lähes 200 terveysammattilaisen ja -vaikuttajan kohdatessa alan tulevaisuusteemojen äärellä.

Vuoden Terveysteko -kategorian finalistit ovat

Lastenlääketutkimus uudelle tasolle / Lasten kliininen lääketutkimuskeskus, TAYS Lastenklinikka
Liikuttavan hyvä koulu / Jyrängön koulu, Heinola
Sosiaalinen media osaksi kouluterveydenhuoltoa / Hämeenkyrön Yhteiskoulun kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen

Vuoden Terveysinnovaatio -kategorian finalistit ovat

Popit Sense -lääkemuistuttaja / Popit Oy
Sydämen eteisvärinän tunnistava älypuhelinsovellus / Precordior Oy
Tukiverkosto taskussa -sovellus / Huoleti Oy

Kilpailuehdotuksia arvioinut tuomaristo vaikuttui ehdokkaiden mittavista ponnistuksista suomalaisten terveyden hyväksi. Ehdokkaita arvioivat yrittäjä, tietokirjailija ja digitaalisen liiketoiminnan uranuurtaja Antti Merilehto, Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, Aivoliiton viestintäsuunnittelija Liisa Koivula, Sitran johtava asiantuntija Markus Kalliola, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti ja terveysalan startupien yhdistyksen Upgraded ry:n toiminnanjohtaja Sara Härmälä. Voittajien valintavaiheessa tuomaristo täydentyy startup-sijoittaja, hallitusammattilainen Leena Niemistöllä. Tuomariston puheenjohtajana ilman äänivaltaa toimii Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Jaa kirjoitus:

12.11.2018

Health Awards 2019 –tuomaristossa terveysalan merkittäviä vauhdittajia

Health Awards on vuosittain jaettava tunnustus Suomen terveysalan huippusaavutuksille ja niiden tekijöille. 5 000 euron palkinnot jaetaan Vuoden Terveysteolle ja Vuoden Terveysinnovaatiolle. Molempien sarjojen kilpailuehdokkaita arvioi Tamron -yhteistyökumppaneista ja asiantuntijoista koostuva tuomaristo, joka tuo työskentelyyn laaja-alaista näkemystä terveyden edistämisestä ja alan tulevaisuudesta.

Health Awards 2019 –tuomaristossa kilpailuehdokkaita arvioivat:

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toimii tuomariston puheenjohtajana ilman äänivaltaa. Palkitseminen on yksi Tamron keinoista vauhdittaa alan menestystä, ja auttaa hyväksi havaittujen toimintamallien levittämisessä. Voittajien valinnassa painotetaan teon tai innovaation vaikutusta suomalaisten elämään, terveyteen ja hyvinvointiin.

– Ikääntyvä Suomi tarvitsee jokaisen terveyttä parantavan ja sairautta ennaltaehkäisevän ratkaisun käyttöön mahdollisimman pian, perustelee palkitsemisen tärkeyttä Antti Merilehto.

– Sosiaali- ja terveysalan keskustelu keskittyy hyvin usein siihen liittyviin haasteisiin. Tämän kaltaisella palkitsemisella katseemme kääntyvät kaikkiin niihin hienoihin ratkaisuihin, joilla haasteisiin on lähdetty tarttumaan, jatkaa Sanna Lauslahti.

Health Awards -tuomariston esittelysivulla lisää tuomariston näkemyksiä terveysalasta, ja myös tuomaristoa innoittaneita esikuvia.

Molempien kategorioiden kolme finalistia julkistetaan joulukuussa. Voittajat palkitaan Health Awards & Foresight Forum –tilaisuudessa 24.1.2019. Tamron kumppaneita Health Awards –kilpailussa ovat Suomen Apteekkariliitto, Lääketeollisuus ry, Sitra ja Upgrared ry.

Lisätietoja

Hanne Bergholm, markkinoinnin ja viestinnän päällikkö, hanne.bergholm@tamro.com,

puh. 040 837 0136

Jaa kirjoitus:

17.10.2018

Tamro palkitsee suomalaista terveystyötä – haku avoinna 12.11. saakka

Suomalainen terveydenhuolto on maailman huippua, ja terveysteknologia yksi viennin kasvualoista. Lääkejakelija ja terveysalan yhdistäjä Tamro nostaa parrasvaloihin suomalaisten terveyttä edistävää työtä palkitsemalla tammikuussa Vuoden Terveysteon ja Vuoden Terveysinnovaation. Neljättä kertaa järjestettävä Health Awards -kilpailu on alan ainoita tunnustuspalkintoja, joka tuo esiin tulevaisuuden lupauksia sekä antaa kiitosta ansioituneille toimijoille. Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio palkitaan molemmat 5 000 euron rahapalkinnoin.

Voittajaehdokkaita etsitään avoimella kilpailulla

Health Awards -kilpailu on kaikille avoin, ja siihen voi osallistua lähettämällä perustellun ehdotuksen joko terveysteko- tai terveysinnovaatiokategoriaan www.healthawards.fi -sivustolla. Kilpailuehdotuksia voi jättää 12.11.2018 saakka.

Voittajien valinnassa painotetaan vaikutusta tavallisen suomalaisen terveyteen ja hyvinvointiin. Palkinnon voi saada esimerkiksi yksittäinen henkilö, yhdistys, järjestö, yritys, oppilaitos, kampanja, tempaus tai tutkimusryhmä. Palkittava työ ja innovaatio voi olla paikallinen tai valtakunnallinen, ja valinnassa painotetaan idean tai toiminnan laajentamismahdollisuuksia. Voittajat valitsee terveysalan ammattilaisista koostuva tuomaristo.

Palkitseminen on osa Tamron järjestämää terveysalan tulevaisuuteen suuntaavaa Health Awards & Foresight Forum -kokonaisuutta. Voittajat julkistetaan 24.1.2019 Health Awards & Foresight Forum -tilaisuudessa, joka kokoaa yhteen – näkemyksellisiä terveysalan toimijoita, vaikuttajia ja päättäjiä.

Edellisen kerran Vuoden Terveystekona palkittiin Aivoliiton Korvaamaton kovalevy –verenpainekampanja ja Vuoden Terveysinnovaationa Nightingale Health Oy:n veritesti sydän- ja verisuonisairauksien tunnistamiseen.

Lisätietoja
Hanne Bergholm, markkinoinnin ja viestinnän päällikkö, hanne.bergholm@tamro.com,
puh. 040 837 0136

Jaa kirjoitus:

22.8.2018

Save the date - Health Awards & Foresight Forum 24.1.2019

Health Awards & Foresight Forum tulee jälleen 24.1 2019 ja tuo yhteen terveysalan tähdet, tekijät ja vaikuttajat. Luvassa on inspiroivia puheenvuoroja, antoisia kohtaamisia ja uudet Health Awards voittajat.

Tapahtumaa voi seurata myös livelähetyksenä, pysy siis kuulolla!

Jaa kirjoitus:

26.6.2018

Vuoden 2019 Health Awards -ehdokkaan vinkkaaminen on alkanut!

Voit jo nyt ilmiantaa mahdollisen ehdokkaan, jonka mielestäsi tulisi hakea ehdolle vuoden 2019 Health Awards -palkinnon saajaksi!

Palkinnot Vuoden Terveysteoksi tai Vuoden Terveysinnovaatioksi jaetaan Health Awards & Foresight Forum -tapahtumassa tammikuussa 2019.

Vinkkaa ehdokasta täällä: https://healthawards.fi/vinkkaa/

Vinkkaaminen on mahdollista aina lokakuulle asti!

 

Health Awards on palkinto Suomen terveysalan huippusaavutuksille ja niiden tekijöille. Palkinnot jaetaan tammikuussa 2019 neljännen kerran Vuoden Terveysteolle sekä Vuoden Terveysinnovaatiolle. Valinnassa painotetaan erityisesti terveysteon tai terveysinnovaation vaikutusta tavallisen kansalaisen elämään, terveyteen ja hyvinvointiin. Voittajat saavat 5000 euron rahapalkinnot.

 


Jaa kirjoitus:

6.6.2018

Vuoden Terveysteko 2018 -voittajan tavoite: miljoona verenpainepotilasta vähemmän

Tammikuussa 2018 Vuoden Terveysteoksi valittiin Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanja. Tuomaristo perusteli Aivoliiton verenpainekampanjan valintaa: ”Tietoisuuden lisääminen aivoterveyden ja kohonneen verenpaineen yhteydestä oli puhutteleva oivallus. Itsensä mittaaminen on osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa, ja sen laajentaminen kansalaisten keskuudessa on olennaista vakavien terveyshaittojen ennaltaehkäisemisessä.”

Voitosta on kulunut nyt muutamia kuukausia. Mitä Aivoliiton verenpainekampanjatiimille kuuluu? ”Korvaamattoman kovalevyn tekijöille kuuluu hyvää. Olemme pitäneet verenpaine- ja aivoterveysteemaa esillä pitkin kevättä ja valmistaudumme jo loka-marraskuun vaihteen toimintakampanjaan. Erityiseksi haasteeksemme olemme ottaneet kohderyhmämme kuulemisen ja tuntemisen. Sitä varten olemme tehneet myös tutkimuksen, jossa pyysimme nuoria miehiä kertomaan, mikä voisi motivoida heitä kiinnostumaan omasta verenpaineestaan”, kertoo Liisa Koivula, Aivoliiton Korvaamattoman kovalevyn viestintäsuunnittelija.

Health Awards -voitto oli Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanjalle tärkeä tunnustus. ”Se on rohkaissut meitä omassa tekemisessämme ja vahvistanut käsitystämme siitä, että olemme olennaisen tärkeän kansanterveydellisen kysymyksen äärellä puhuessamme aivoterveyden ja verenpaineen välisestä yhteydestä”, Liisa toteaa.

Tiimi vastaanotti Health Awards -kisan voitostaan 5 000 euron rahapalkinnon. ”Voittorahat olemme käyttäneet terveydenedistämistyöhön ja pistäneet näin hyvän kiertämään”, Liisa kertoo.

Vuoden Terveysteko 2018 -voitto on ollut Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanjalle hyödyllinen: ”Meidän on nyt helpompi lähestyä uusia yhteistyökumppaneita, sillä titteli tuo meille lisää painoarvoa”, Liisa sanoo.

Yhteistyökumppaneita Korvaamaton kovalevy tarvitseekin useita, sillä tavoitteena on saada kahdesta miljoonasta puolet pois, eli vähentää kohonnutta verenpainetta sairastavien määrää Suomessa miljoonalla.

”Olemme iloisia että osallistuimme kisaan. Palkintojenjakotilaisuus, Health Awards & Foresight Forum oli meille tähän mennessä yksi parhaista ja ihan varmasti jännittävin työpäivä koko vuonna!”

Jaa kirjoitus:

30.5.2018

Vuoden Terveysinnovaatio 2018 -voittaja Nightingale Health julkaisee syksyllä lasten tiedelehden

Tammikuussa Vuoden Terveysinnovaatioksi valittiin Nightingale Health Oy:n veritesti  sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn. Mitä voittajalle kuuluu nyt muutaman kuukauden kuluttua voitosta?

”Julkaisimme toukokuussa laajentavamme analyysipalvelumme verestä virtsan, aivo-selkäydinnesteen ja napaveren analyyseihin. Lisäksi veritestimme on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön julkisessa terveydenhuollossa. Eli paljon uutta hyvää kuuluu!”, kertoo Nightingale Health Oy:n Head of Content Studio Kristiina Tolvanen.

Nightingale Health vastaanotti Health Awards -kisan voitostaan 5 000 euron rahapalkinnon. Voittorahat yritys käyttää tulevaisuuden tieteentekijöihin. ”Julkaisemme syksyllä lasten tiedelehden, jonka on tarkoitus inspiroida tieteestä, lääketieteestä ja teknologiasta kiinnostunutta nuorta sukupolvea. Projekti oli jo aiemmin suunnitteilla, mutta nyt siihen aukesi oiva tilaisuus voiton myötä”, Kristiina kertoo.

Health Awards -kilpailu tuo yhteen terveydenhuollon toimijat ympäri Suomen, ja Kristiinan mielestä on ollut hienoa olla osa tätä yhteisöä. Kisa mahdollistaa verkostoitumisen eri alan toimijoiden kanssa sekä näkyvyyden kasvattamisen myös laajemman yleisön keskuudessa.

”Voitto oli meille merkittävä tunnustus terveydenhuollon toimialalta. Näkyvyyden kautta saimme myös paljon yhteydenottoja yhteistyökumppanuuksien ja avoimien työpaikkojen tiimoilta”, Kristiina summaa kisaan osallistumisen hyötyjä.

Jaa kirjoitus:

1.2.2018

Health Awards & Foresight Forum 2018 -tunnelmat kuvina ja videolla

Tamron vuosittainen Health Awards & Foresight Forum kokosi 25.1.2018 reilut 150 terveysalan päättäjää ja vaikuttajaa sekä laajan livestream-yleisön alan tulevaisuuden visioinnin äärelle. Tapahtuman teemat herättivät myös vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella #healthawardsfi.

Seminaariosuuden asiantuntijapuheenvuoroissa tulevaa visioi mm. tähtitieteilijä Esko Valtaoja, joka kertoi kuinka matkaamme parempaan ja terveempään tulevaisuuteen. Sitran vanhempi neuvonantaja Madis Tiik puhui aiheesta ”Suomi terveystiedon mallimaaksi – miksi Virossa kaikki on helpompaa?”. Aivotutkija Katri Saarikivi ja digitaalisen työn tutkija Esko Kilpi keskustelivat, tuhoaako teknologia ihmisyyden työelämässä. Medaffconin tieteelliset asiantuntijat Maija Wolf ja Päivikki Hemmilä avasivat tulevaisuuden yksilöllistä syöpähoitopolkua. Tapahtuman verkostoitumistauoilla viritettiin jatkokeskusteluja ja uusia yhteistyöavauksia.

Tapahtuman päätteeksi julkistettiin Health Awards 2018 –voittajat. Vuoden Terveystekona Tamro palkitsi Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanjan. Vuoden Terveysinnovaatio -palkinnon nappasi Nightingale Health Oy:n veritesti diabeteksen ja sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tapahtuman kuvagalleria ja videokooste välittävät päivän tunnelmia.

Lisätietoja
www.healthawards.fi
Twitter @HealthAwardsFI #healthawardsfi
YouTube: Health Awards Finland

Jaa kirjoitus:

25.1.2018

Aivoliitto ja Nightingale Health palkittiin Health Awards 2018 -kilpailussa

Tamron järjestämän Health Awards 2018 -kilpailun voittajat on valittu. Tuomaristo äänesti Vuoden Terveysteoksi Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanjan. Vuoden Terveysinnovaatioksi valittiin Nightingale Health Oy:n veritesti sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn. Kilpailu palkitsee suomalaisten terveyttä vaikuttavasti lisännyttä työtä, ja nostaa esiin lupaavia innovaatioita. Molemmat voittajat vastaanottivat 5 000 euron rahapalkinnon.

Tuomaristo perusteli Aivoliiton verenpainekampanjan valintaa: ”Tietoisuuden lisääminen aivoterveyden ja kohonneen verenpaineen yhteydestä oli puhutteleva oivallus. Itsensä mittaaminen on osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa, ja sen laajentaminen kansalaisten keskuudessa on olennaista vakavien terveyshaittojen ennaltaehkäisemisessä.” 

Nightingale Health Oy:n veritestin valinnassa tuomaristo vaikuttui testin personoidusta ja ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, jolla voidaan tunnistaa alttius sairastumiseen jo etukäteen.

Tuomaristo valitsi voittajat yli 50 kilpailuehdotuksen joukosta. Ehdotuksia arvioi laaja-alainen terveysammattilaisten joukko: ravitsemustieteilijä ja lihavuustutkija Patrik Borg, HealthSPA ry:n projektipäällikkö Raisamiina Rimpelä, Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä, Suomen Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna Kuntsi, Helsingin yliopiston Yliopistopalvelut-yksikön asiantuntija Tero Oinonen, Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen ja Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. Tuomariston puheenjohtajana ilman äänivaltaa toimi Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Vuoden Terveysteko -kategoriassa voittaja valittiin kolmen finalistin joukosta:
• Kasvisten syönnistä kivaa, Satokausikalenteri
• Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanja, Aivoliiton Yksi Elämä -hankkeet
• Senioreille elämänlaatua – Seela, Laura Joutsen

Vuoden terveysinnovaatio -voitosta kilpailivat finalistit:
• Babyfit – Hyvinvoinnin nettineuvola, Babyfit
• Keskusteleva terveysrobotti & digineuvola, Kuura Health
• Veritesti sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn, Nightingale Health

TIETOA VOITTAJISTA

Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanja, Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet
• Katso esittelyvideo 
• http://www.korvaamatonkovalevy.fi/
• Yhteystiedot: Aivoliitto, Yksi elämä, Liisa Koivula, liisa.koivula@aivoliitto.fi 050 568 9263

Veritesti sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn, Nightingale Health
• Katso esittelyvideo
• www.nightingalehealth.com
• Yhteystiedot: Teemu Suna, press@nightingalehealth.com 040 196 1669

 

Jaa kirjoitus:

16.1.2018

Seuraa Health Awards & Foresight Forumia livelähetyksessä

Tule mukaan seuraamaan terveysalan tärkeintä seminaaria to 25.1. klo 13–17 välisenä aikana.

Pääset mukaan tapahtumaan livelähetyksen kautta osoitteessa https://live.healthawards.fi/ rekisteröitymällä katsojaksi sähköpostiosoitteellasi.

Ohjelma

13.00–14.30 Seminaari, osa I

Moderaattoreina toimivat Pippa Laukka (@PippaLaukka) ja Jari Laaksonen (@jari_laak)

  • Tervetuloa! / Pippa Laukka ja Jari Laaksonen
  • Tamron tervehdys / Kai Kaasalainen (@KaiKaasalainen)
  • Miten matkaamme parempaan ja terveempään tulevaisuuteen? / Esko Valtaoja
  • Vuoden Terveysteko -finalistivideot
  • Suomi terveystiedon mallimaaksi – miksi Virossa kaikki on helpompaa? / Madis Tiik (@madistiik), Sitra

14.30–15.15 Tauko

15.15–17.00 Seminaari, osa II

  • Yhdessä kohti yksilöllisempää hoitoa / Maija Wolf (@maija_wolf) ja Päivikki Hemmilä (@PaivikkiHemmila), Medaffcon
  • Vuoden Terveysinnovaatio -finalistivideot
  • Tuhoaako teknologia ihmisyyden työelämässä? /Katri Saarikivi (@katrisaarikivi) ja Esko Kilpi (@EskoKilpi)
  • Health Awards 2018 -palkintojen jako

Voit osallistua myös samalla Twitter-keskusteluun, #healthawardsfi

 

Jaa kirjoitus:

8.1.2018

Katso Health Awards -finalistien esittelyvideot!

Suomalaista terveystyötä palkitsevan, Tamron järjestämän Health Awards -kilpailun kuudesta finalistista on tehty esittelyvideot. Videoiden välityksellä finalistit esittelevät terveystekonsa ja terveysinnovaationsa taustoja sekä avaavat yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kilpailussa ja voittajien valinnassa painotetaan sitä, että teko tai innovaatio on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan merkittävästi ja myönteisesti tavallisten suomalaisten elämään, terveyteen ja hyvinvointiin. Myös tekojen ja innovaatioiden uutuusarvo ja monistettavuus ovat merkittäviä palkitsemisen perusteita.

Voittajat valitsee Health Awards -tuomaristo ja julkistus tapahtuu 25.1.2018 järjestettävässä Health Awards & Foresight Forum 2018 -tapahtumassa.

Videot ovat nähtävillä tämän sivuston  Health Awards -osiossa sekä  Health Awards Finlandin Youtube-kanavalla.

 

Jaa kirjoitus:

22.12.2017

Health Awards & Foresight Forum 2018 – ainutlaatuinen ikkuna terveysalan tulevaisuuteen

Tamron järjestämä vuotuinen Health Awards & Foresight Forum -tapahtuma avaa jälleen ovensa torstaina 25.1.2018. Jo kolmannen kerran järjestettävä kohtaamisfoorumi kokoaa terveysalan tähdet, tekijät, vaikuttajat ja päättäjät. Foresight Forum -seminaariosuudessa katsotaan alan tulevaisuuteen, Health Awards -osuudessa puolestaan palkitaan Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio.

Health Awards & Foresight Forum rakentuu terveysalan toimijoiden yhteistyönä. Pääjärjestäjänä toimii Tamro, ja yhteistyössä ovat tällä kertaa mukana Apteekkariliitto, Health Capital Helsinki, HealthSPA, Lääketeollisuus ry, Suomen Lääkäriliito ja Sitra.

”Terveysala on kansainvälisestikin tunnustettu suomalaisen osaamisen erityisalue: nopeasti kasvava ja merkittävä toimiala myös viennin kannalta, ja siten yksi tulevaisuuden merkittävimmistä kilpailutekijöistä Suomelle. Health Awards & Foresight Forum -tapahtuman avulla korostamme yhteistyön sekä innovaatioiden merkitystä alan kehittymiseksi. Palkitsemme ja kannustamme rohkeita toimijoita, jotka ovat jo saavuttaneet vaikuttavia tuloksia, tai voivat olla tulevia menestystarinoita. Tapahtuman ansiosta terveysalan arjessa toisistaan erillään toimivat organisaatiot ja vaikuttajat pääsevät verkostoitumaan aivan uudella tavalla”, kertoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Tapahtumassa avataan näköaloja ja synnytetään keskustelua terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudesta. Seminaarin avaa suomalaisten suosikkitutkija, tähtitieteilijä Esko Valtaoja, joka kertoo miten matkaamme parempaan ja terveempään tulevaisuuteen. Sitran vanhempi neuvonantaja Madis Tiik puhuu aiheesta ”Suomi terveystiedon mallimaaksi – miksi Virossa kaikki on helpompaa?” Päätöspuheenvuorossa aivotutkija Katri Saarikivi ja digitaalisen työn tutkija Esko Kilpi pohtivat yhdessä, miten digitalisaatio vaikuttaa vuorovaikutukseen ja empatiaan työelämässä. Seminaarissa julkaistaan myös Medaffconin tulevaisuuden yksilöllistä syöpähoitoa koskevan selvityksen tuloksia tieteellisten asiantuntijoiden Maija Wolfin ja Päivikki Hemmilän toimesta. Tapahtuman päätteeksi julkistetaan ja juhlistetaan Health Awards 2018 -voittajia.

Health Awards & Foresight Forum 2018 on kutsuvierastilaisuus, mutta sitä voi seurata livelähetyksenä suoraan verkossa. Kirjautu­misohjeet tapahtuman seuraamiseen löytyvät tammikuussa osoit­teesta http://www.healthawards.fi/

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysinnovaatio: Veritesti sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn, Nightingale Health

Nightingalen uuden verianalyysimenetelmän avulla verinäytteestä voidaan ennakoida riskejä elintapasairauksiin, kuten diabetekseen tai sydän- ja verisuonisairauksiin, huomattavasti nykyistä paremmin. Analyysi-innovaatio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, ja se tuo terveydenhuoltoon kokonaan uuden tavan ennaltaehkäistä diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja: yhdestä verinäytteestä saadaan samalla kustannustasolla yli 50 kertaa enemmän tietoa tavanomaiseen kolesterolitestiin verrattuna. Yhteiskunnan kannalta menetelmä mahdollistaa hoidon painopisteen siirtämisen ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn, mikä voi merkittävästi keventää sairauksien muodostamaa inhimillistä ja taloudellista taakkaa. Kustannustehokas analyysimenetelmä sopii perusterveydenhuoltoon niin Suomessa kuin maailmalla; menetelmää käytetään jo yli 20 maan yliopistojen lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätietoja:  www.nightingalehealth.com

 

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysinnovaatio: Keskusteleva terveysrobotti: digineuvola, Kuura Health

Kuura Healthin lääkärit ovat rakentaneet ns. ”terveysgooglen”. Automaattinen ja keskusteleva robotti, chatbot, neuvoo, ohjaa ja hoitaa aidon lääkärin tavoin, ilmaiseksi verkossa. Kuura on ensimmäinen toimintamallia terveysalalla hyödyntävä toimija Suomessa, ja innovaation ensimmäisen avaus on digitaalinen neuvolapalvelu. Visiona on nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän saatavuuden laajentaminen kellonajasta ja paikasta riippumattomaksi. Palvelu on skaalattavissa maailmanlaajuisesti mille tahansa kielelle, kenen tahansa nettikäyttäjän ulottuville.

Lisätietoja: www.kuurahealth.com

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysinnovaatio: Babyfit – Hyvinvoinnin nettineuvola, Babyfit

Babyfit-palvelu kokoaa suomalaista äitiysneuvolaosaamista digitaaliseen muotoon, käyttäjille ilmaiseen verkkopalveluun.

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön koostama sisältö keskittyy raskausaikaan sekä äidin ja perheen hyvinvoinnin tukemiseen synnytyksen jälkeen. Palvelun tavoite on kansainvälisillä markkinoilla, missä suomalainen äitiysneuvola-osaaminen on arvostettua ja uusi kaupallinen mahdollisuus: sisällöntuotanto Intian ja Vietnamin markkinoille on jo käynnissä. Palvelu vie suomalaista äitiysneuvolaosaamista sellaisille kehittyville markkinoille, joilla sille on tarvetta.

Lisätietoja: www.babyfit.fi

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysteko: Kasvisten syönnistä kivaa, Satokausikalenteri

Satokausikalenteri on onnistunut tuotteistamaan ravitsemussuositusten mukaisen ohjeen kasvisten käytön lisäämisestä innostavalla tavalla. Satokausikalenteri nostaa esille ruokavuoden sesongin mukaisesti ja käytännönläheisesti kasvisten käyttömahdollisuuksia, ja innostaa kokeilemaan myös uusia lajeja. Yhteistyö kaupan toimijoiden kanssa on näkynyt konkreettisesti kasvisten myynnin lisääntymisenä jopa yli 12 miljoonalla kilolla vuodessa. Satokausikalenteri on esimerkki ennaltaehkäisevästä kansanterveystyöstä, joka lisää kasvisten osuutta suomalaisten ruokavaliossa ja kehittää suomalaista ruokakulttuuria. Samalla tekijät ovat koostaneet mittavan tietopankin satojen vihannesten, kasvisten, hedelmien ja juuresten sesongeista.

Lisätietoja: www.satokausikalenteri.fi

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysteko: Senioreille elämänlaatua Seela, Laura Joutsen

Senioreille elämänlaatua Seela on tarmokkaan liikunnanopettajan Laura Joutsenen vapaaehtoistyönä Espoossa synnyttämä toimintamalli: fokuksessa on ikääntyneiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Toiminta kokoaa seniorit liikkumaan ohjatusti, ruokailemaan yhdessä ja tutustumaan toisiinsa sekä kouluyhteisöön. Koulut ovat toiminnan keskipisteenä: keskeisen sijainnin ja esteettömyyden vuoksi osallistumiskynnys on matala. Yhteisen tekemisen lisäksi senioreita on aktivoitu kouluille vapaaehtoisiksi koulumummoiksi ja -vaareiksi, mikä edistää myös sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä. Toiminta jatkuu ja laajenee Espoossa vuonna 2018, ja näyttää helposti monistettavaa esimerkkiä myös muille kunnille.

Lisätietoja: www.facebook.com/senioreilleelamanlaatua/

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Vuoden Terveysteko: Korvaamaton kovalevy -verenpainekampanja, Aivoliiton Yksi elämä -hankkeet

Jopa kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Aivoliiton Korvaamaton kovalevy -kampanjassa usein epäkiinnostavaksi koettu aihe on nostettu esille uudesta näkökulmasta: kohonnut verenpaine vaikuttaa aivoterveyteen ja on merkittävä aivoinfarktien ja -verenvuotojen riski. Miehiin kohdennetussa kampanjassa mitattiin pop up -pisteillä tuhansien suomalaisten verenpaine. Kohderyhmää on lisäksi tavoitettu valtakunnallisesti ennakkoluulottomassa, monikanavaisessa mediakampanjassa.

Lisätietoja: http://www.korvaamatonkovalevy.fi/

 

Jaa kirjoitus:

7.12.2017

Suomalaista terveystyötä palkitaan tammikuussa: Health Awards 2018 -finalistit ovat selvillä

Suomalaista terveystyötä palkitsevan, Tamron järjestämän Health Awards -kilpailun finalistit ovat selvillä. Tammikuussa voittajat valitaan startup-oivallusten, hyvinvointikampanjoiden ja tarmokkaan terveydenedistäjän vakuuttavasta joukosta.

Kolmatta kertaa järjestettävään, avoimeen kilpailuun osallistui ennätysmäärä ehdotuksia, yhteensä yli 50. Vuoden Terveysteko ja Vuoden Innovaatio -voittajat julkistetaan 25.1. Tamron vuosittaisessa, tulevaisuuteen luotaavassa Health Awards & Foresight Forum -tapahtumassa, joka kokoaa yhteen satoja terveysalan toimijoita, vaikuttajia ja päättäjiä.

Vuoden Terveysteko -kategorian finalistit ovat

Vuoden Terveysinnovaatio -kategorian finalistit ovat

Molempien sarjojen voittajat kuittaavat 5 000 euron palkinnon. Kilpailuehdokkaita tuomaristossa arvioi laaja joukko näkemyksellisiä terveysalan ammattilaisia: ravitsemustieteilijä ja lihavuustutkija Patrik Borg, HealthSPA ry:n toiminnanjohtaja Virve Ilkka, Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä, Suomen Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna Kuntsi, Helsingin yliopiston Yliopistopalvelut-yksikön asiantuntija Tero Oinonen, Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen ja Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

– Finalistit ovat esimerkkejä oivaltavasta terveyttä edistävästä työstä, ja ideoiden saaminen laajempaan käyttöön voi kasvattaa hyvinvointia niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kilpailun tarkoitus on edistää innovaatioiden vauhtiin pääsyä, jotta mahdollisimman moni hyötyisi niiden tuomista terveyshyödyistä, tiivistää Tamron toimitusjohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Kai Kaasalainen.

 

 

Jaa kirjoitus:

8.11.2017

Health Awards -tuomaristo on julkistettu: ”Hyvien ideoiden ja onnistumisten jakaminen on tärkeää!”

Health Awards -kilpailun rautaisista terveysalan ammattilaisista koostuva tuomaristo on nyt koossa. Tuomariston jäsenet ovat joko Suomen terveysalan vaikuttajia tai henkilöitä, joilla on muutoin asiantuntijuutta ja pätevyyttä arvioida ehdolla olevia tekoja ja innovaatioita. Tuomariston puheenjohtajana ilman äänioikeutta toimii kilpailun pääjärjestäjän Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Tuomaristoon kuuluvat:

Patrik Borg, ravitsemustieteilijä ja lihavuustutkija
Virve Ilkka, HealthSPA, toiminnanjohtaja
Antti Kivelä, Sitra, Uudistumiskyky-teeman johtaja
Hanna Kuntsi, Suomen Apteekkariliitto, yhteiskuntasuhdejohtaja
Tero Oinonen, Helsingin yliopisto, Yliopistopalvelut-yksikön asiantuntija
Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto, politiikkatoimialan johtaja
Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry, lääkepoliittinen johtaja

Health Awards -kilpailun hakuaika on käynnissä 12.11. saakka. Kilpailuun toivotaan mukaan mitä erilaisimpia terveystekoja ja -innovaatioita.

Hyvien ideoiden ja onnistumisten jakaminen on tärkeää. Hyvät ideat synnyttävät lisää hyviä ideoita ja palkitseminen kasvattaa onnistumisen ja kukoistuksen kulttuuria”, HealthSPA:n toiminnanjohtaja Virve Ilkka muistuttaa.

Suomen Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna Kuntsin mukaan onkin arvokasta, että terveysalalla on oma vuotuinen seremoniansa, jossa huomioidaan hyvästä työstä: ”Niin sanotun suuren yleisön silmissä kehitystyö ja jopa huippuosaaminen jää usein piiloon, jolloin toimijoiden kannalta on hienoa, että Health Awards tekee näkyväksi terveyden edistämisen, erilaiset innovaatiot sekä näiden tekijät.”

Tuomaristo valitsee 23.11.2017 kolme Vuoden Terveysteko ja kolme Vuoden Terveysinnovaatio -finalistia. Valinnassa painotetaan erityisesti terveysteon tai terveysinnovaation vaikutusta tavallisen kansalaisen elämään, terveyteen ja hyvinvointiin.

Voittajat julkistetaan 25.1.2018 järjestettävässä Health Awards & Foresight Forum 2017 -tilaisuudessa. Voittajille on luvassa 5000 euron rahapalkinto.

 

Jaa kirjoitus:

10.10.2017

Tamro etsii ja palkitsee suomalaisia terveystekoja ja -innovaatioita

Lääkejakelija ja terveysalan yhdistäjä Tamro etsii tekoja, saavutuksia ja innovaatioita jotka ovat edistäneet vaikuttavasti suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kolmatta kertaa järjestettävä kaikille toimijoille avoin Health Awards -kilpailu palkitsee tammikuussa sekä Vuoden Terveysteon että Vuoden Terveysinnovaation 5 000 euron rahapalkinnoilla.

Palkitseminen on osa Tamron terveysalan tulevaisuuteen suuntaavaa Health Awards & Foresight Forum -tapahtumakokonaisuutta.

Kilpailun haku on auki 12.11.2017 saakka, ja kilpailuhakemuksen voi jättää verkossa www.healthawards.fi.

”Terveysala on kansainvälisestikin tunnustettu suomalaisen osaamisen erityisalue ja yksi tulevaisuuden kilpailutekijöistämme. Kilpailun avulla korostamme innovaatioiden merkitystä alan kehittymiseksi. Haluamme palkita ja kannustaa rohkeita toimijoita, jotka ovat jo saavuttaneet vaikuttavia tuloksia, tai voivat olla tulevia terveysviennin menestystarinoita”, kannustaa Tamron toimitusjohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Kai Kaasalainen.

Tamron kumppaneina kilpailuehdokkaita tuomaristossa arvioi laaja joukko näkemyksellisiä terveysalan ammattilaisia: Health Capital Helsinki, HealthSPA, Lääketeollisuus ry, Sitra, Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Lääkäriliitto.

Voittajat julkistetaan 25.1.2018 Tamron vuosittaisessa tulevaisuuteen luotaavassa Health Awards & Foresight Forum -huippuseminaarissa, joka kokoaa yhteen satoja terveysalan toimijoita, vaikuttajia ja päättäjiä.
Viime kerralla Vuoden Terveysteko -voittajaksi valittiin Rukan koulun 9A-luokan ”Liikkuen luokkaretkelle” -projekti, jossa oppilaita kannustettiin harrastamaan liikuntaa vapaa-ajallaan ja samalla kartuttamaan luokkaretkikassaa liikkumalla. Vuoden Terveysinnovaatio -voittajaksi valittiin Evondos Oy:n lääkeannostelurobotti ja eHealth-alusta. Evondos lääkeannostelurobotti yhdistettynä internetpohjaiseen etähoitojärjestelmään automatisoi lääkeannostelun kotihoidossa.

Jaa kirjoitus:

20.6.2017

Vuoden Terveysteko 2017 -voittajat päättivät projektinsa luokkaretkeen Kreetalla

Vuoden Terveysteko 2017 -palkittu Liikkuen luokkaretkelle -projekti huipentui toukokuussa, kun Rukan koulun 9A-luokka lähti projektin puitteissa liikkumalla kerätyillä varoilla viikoksi Kreetalle. Matkakassaa täydensi mukavasti Tamron Health Awards -voittajalle lahjoittama 5000 euron palkinto. Liikkuen luokkaretkelle -projekti perustui ajatukselle yritys- tai henkilösponsorista, joka tukee yhtä oppilasta koko kampanjan ajan. Oppilaat kerryttivät liikuntasuorituksia, joista sponsori maksoi sovitusti. Idean isä – Rukan koulun opettaja Markus Määttä – on kehittänyt sponsorointimallin sääntöineen sekä suunnitellut ja toteuttanut liikunnan tuomisen oppilaiden jokapäiväiseen elämään.

Vuoden Terveysteko 2017_Liikkuen luokkaretkelle_voittajat Kreetalla

Kreetalle suuntautunut luokkaretki sujui Markus Määtän mukaan hienosti. Liikuntaa ei unohdettu matkan aikana. Yksittäiset aktiviteetit ja yhteiset liikuntasuoritukset olivat olennainen osa matkan ohjelmaa.

Jokainen oppilas seurasi syke-/aktiivisuusmittarilla mm. matkapäivien aktiivisuustasoa, aktiivisuusaikaa, askelmääriä ja kuljettua matkaa.

”Kokoonnuimme iltaisin keskustelemaan päivän touhuista ja mietimme mistä kunkin oppilaan aktiivisuusmäärät muodostuvat. Tarkoituksena oli saada oppilaille selkeämpi kuva siitä, mistä suositusten mukainen liikuntamäärä kertyy päivän aikana, ja miten pienetkin liikunnalliset teot nostavat aktiivisuustasoa”, kertoo Markus.

Markuksen mukaan päivittäisestä liikkumisesta on tullut monelle oppilaalle luonteva osa elämää. Aika näyttää miten liikkuminen jatkuu projektin jälkeen, mutta Markus toivoo nuorten sisäistäneen projektin aikana liikunnallisen elämäntavan tärkeyden ja ymmärtäneen mitä se vaatii päivittäisellä tasolla.

Samanlainen liikuntaprojekti on tarkoitus startata syksyllä seuraavan luokan kanssa, mikäli oppilaat ja heidän huoltajansa innostuvat siitä.

”Ensimmäinen projekti meni niin hyvin, että uskon jatkoa tulevan seuraavan ryhmän kanssa”, toteaa Markus.

Lue lisää Rukan koulun 9A-luokan blogista!

Jaa kirjoitus:

26.1.2017

Health Awards 2017 -voittajat on valittu!

Health Awards & Foresight Forum 2017 -tilaisuudessa Helsingin Pörssitalossa palkittiin tänään 26.1.2017 Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio.

Vuoden Terveysteko -kategoriassa voittajaksi valittiin Rukan koulun  9A-luokan ”Liikkuen leirikouluun” -projekti, jossa tarkoituksena on saada oppilaat harrastamaan liikuntaa vapaa-ajallaan ja samalla kartuttamaan luokan luokkaretkikassaa liikkumalla.

Vuoden Terveysteko -kategorian muut finalistit olivat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n Pylly ylös -kampanja ja Docrates Syöpäsairaalan viiveetön potilaslähtöinen digitalisoitu hoitoketju.

Vuoden Terveysinnovaatio -kategoriassa voittajaksi valittiin Evondos Oy:n lääkeannostelurobotti ja eHealth-alusta. Evondos lääkeannostelurobotti yhdistettynä internetpohjaiseen etähoitojärjestelmään automatisoi lääkeannostelun kotihoidossa. Palvelu nostaa kotihoidossa tapahtuvan lääkejakelun varmuutta, turvallisuutta sekä asiakkaan hoitomyöntyvyyttä.

Vuoden Terveysinnovaatio -kategoriassa kolmen parhaan joukkoon pääsivät myös Peili Vision Oy, joka on luonut virtuaalitodellisuuteen perustuvan oppimisympäristön aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuville sekä Medanets Oy:n hoitohenkilökunnalle kehittämä mobiiliratkaisu, joka helpottaa mittaustulosten kirjaamista potilastietojärjestelmään.

Hyvätkin ideat jäävät helposti pimentoon tai vain pienen joukon tietoon. Kun niitä nostetaan esille, kyetään innovaatioita hyödyntämään laajemmin, luomaan innostavaa ilmapiiriä ja uskoa suomalaiseen osaamiseen. Sitä tarvitaan nyt kaikkialla, kuvailee Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

Tutkimusrahoitus ei ole Suomessa suurta. Kaikki tuki innovatiivisuudelle antaa toivoa niille, joilla on virtaa, intoa ja halua kokeilla omien ideoiden kantavuutta. Kilpailu edistää Suomen nousua, mikä toteutuu yksittäisten ihmisten työn ja ahkeruuden kautta, sanoo puolestaan Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Jaa kirjoitus:

25.1.2017

Health Awards - vahvan yhteistyön tulos

Kilpailu Vuoden Terveysteon ja Vuoden Terveysinnovaation titteleistä huipentuu torstaina 26.1., kun voittajat julkistetaan Health Awards & Foresight Forum -tapahtuman päätteeksi! Suomen suurin terveysalan tapahtuma kokoaa yhteen vaikuttajat, päättäjät, saavutukset, innovaattorit ja nousevat tähdet.

Sekä kilpailun että seminaarin järjestelyissä on alusta lähtien kuunneltu yhteistyökumppanien näkemyksiä. Seminaarista on tullut merkittävä keskustelufoorumi, johon on saatu mukaan myös poliittisia päättäjiä ja viranomaisia. Kumppaneiksi ja tuomariston jäseniksi haluttiin vaikutusvaltaisia jäseniä, jotka edustavat laajasti terveysalaa potilasjärjestöistä tutkimussektoriin ja lääketeollisuuteen.

Kokonaisuuden järjestäjänä Tamrolla on vahva halua toimia yhdistävänä linkkinä.
– Haluamme avata tulevaisuuden näkymiä ja edistää keskustelua, kertoo Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Tuomariston jäsen ja Health Awards -kumppanin Suomen Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen sanoo hteiskunnan hyötyvän kilpailusta, koska innovaatiot parantavat suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tällainen kilpailu kannustaa hänen mukaansa myös innovoimaan.

– Tutkimusrahoitus ei ole Suomessa suurta. Kaikki tuki innovatiivisuudelle antaa toivoa niille, joilla on virtaa, intoa ja halua kokeilla omien ideoiden kantavuutta. Health Awards -kilpailu edistää Suomen nousua, mikä toteutuu yksittäisten ihmisten työn ja ahkeruuden kautta, sanoo Heikki Pälve, Health Awards -kumppanin Lääkäriliiton toiminnanjohtaja.

Toisen kumppanin, Health Capital Helsingin projektitoimiston johtajan Tuula Palmén toteaa:

– Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt valtavasti tutkimusosaamista erityisesti terveysteknologian alueelle, joka on Suomen suurin huipputeknologian vientisektori. Terveydenhuollossa tarvitaan uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan kustannuspaineisiin ja kehittyvän lääketieteen tarpeisiin. Uudistuksilla resurssit saadaan riittämään paremmin.

Health Awards -kilpailu on rakennettu yhteistyönä Suomen Apteekkariliiton, Health Capital Helsingin, Hintsa Performancen, Lääketeollisuus ry:n, Suomen Lääkäriliiton ja Tekesin kanssa. Pääjärjestäjänä toimii Tamro Oyj. Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin tammikuussa 2016.

Jaa kirjoitus:

19.1.2017

Finalistit videolla - check them out!

 

Kaikista Health Awards -kilpailun kuudesta finalistista on tehty tiiviit esittelyvideot. Videoiden kautta finalistien on mahdollista esitellä terveystekonsa ja terveysinnovaationsa haluamallaan tavalla sekä perustella sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Finalistivideot toimivat myös lisämateriaalina tuomarityöskentelyssä.

Kilpailussa ja voittajien valinnassa painotetaan sitä, että teko tai innovaatio on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan merkittävästi ja myönteisesti tavallisten suomalaisten elämään, terveyteen ja hyvinvointiin. Myös innovaation uutuusarvo on merkitsevä peruste palkitsemisessa.

Videot ovat nähtävillä tämän sivuston Health Awards -osiossa sekä Health Awards Finlandin YouTube-kanavalla.

#healthawardsfi

 

Jaa kirjoitus:

9.1.2017

Popit Sense -lääkemuistuttaja

Popit Oy

Ottamatta jääneet lääkkeet ovat terveydenhuollossa tunnistettu ongelma. Popit on kehittänyt lääkkeenottoa parantavan helppokäyttöisen tuotteen. Popit Sense –lääkemuistuttaja kiinnitetään lääkeliuskaan. Laite tunnistaa anturiteknologialla että lääke on otettu, ja lähettää tiedon mobiilisovellukseen. Sovellus pitää kirjaa otetuista lääkkeistä ja muistuttaa käyttäjää, jos lääke on unohtunut. Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa tehdyssä kliinisessä pilottitutkimuksessa ratkaisu vähensi ottamatta jääneiden lääkkeiden määrää yli 80%. Sovelluksen avulla kerättävä tosielämän tieto voi auttaa myös hoitojen tehostamisessa ja tutkimisessa, ja tieto on hyödynnettävissä kliinisissä lääketutkimuksissa. Tuote on ollut saatavilla kesästä 2018 lähtien.

Lisätietoja https://popit.io/

Jaa kirjoitus:

7.12.2016

Health Awards -kisan finalistit on valittu!

Health Awards -kilpailun molempiin kategorioihin – Vuoden Terveysteko ja Vuoden Terveysinnovaatio – tuli kovatasoisia hakemuksia. Kiitos kaikille hakijoille ja vinkin jättäneille!

Ehdokkaiden hakemuksiin etukäteen tutustunut tuomaristo kokoontui joulukuun alussa valitsemaan mielestään kolme parasta ehdokasta kumpaankin kategoriaan. Finalistien valinnassa painotettiin kisan tärkeintä kriteeriä eli sitä, että teko tai innovaatio on jo vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan merkittävästi ja myönteisesti tavallisten suomalaisten elämään, terveyteen ja hyvinvointiin.

Vuoden Terveysteko -kategorian finalistit:
• Pylly ylös -kampanja / Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
• Viiveetön potilaslähtöinen digitalisoitu hoitoketju / Docrates Syöpäsairaala
• Liikkuen leirikouluun / Rukan koulu 9 A-luokka

Vuoden Terveysinnovaatio -kategorian finalistit:
• Evondos lääkeannostelurobotti ja edistyksellinen eHealth-alusta mullistavat kotihoidon / Evondos Oy
• Virtuaalitodellisuus osaksi AVH-kuntoutusta / Peili Vision Oy
• Hoitaja on potilasta, ei tietokonetta varten / Medanets Oy

Kilpailun tuomaristossa toimivat Kirsi Armanto (Tekes), Anneli Jylhä (Suomen Diabetesliitto), Erkki Kostiainen (Apteekkariliitto), Pippa Laukka (Hintsa Performance), Tero Oinonen (Helsingin Yliopisto, Helsinki Innovation Services), Heikki Pärnänen (Lääkäriliitto) ja Sirpa Rinta (Lääketeollisuus ry). Tuomariston puheenjohtajana, ilman äänioikeutta, toimii Kai Kaasalainen (Tamro Oyj).

Health Awards rakentuu terveysalan toimijoiden yhteistyönä. Pääjärjestäjänä toimii Tamro Oyj. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Apteekkariliitto, Health Capital Helsinki, Hintsa Performance, Lääketeollisuus ry., Suomen Lääkäriliitto sekä Tekes.

Jaa kirjoitus:

25.10.2016

Tuomaristo on koossa: nyt tarvitaan jotain raja-aitoja rikkovaa!

 

mir_6292

Health Awards -kilpailun rautaisista terveysalan ammattilaisista koostuva tuomaristo on lyöty lukkoon. Tuomariston jäsenet ovat joko Suomen terveysalan vaikuttajia tai henkilöitä, joilla on muutoin asiantuntijuutta ja pätevyyttä arvioida ehdolla olevia tekoja ja innovaatioita.
Tuomariston puheenjohtaja toimii – ilman äänioikeutta – kilpailun pääjärjestäjän Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Tuomaristoon kuuluvat:

Kirsi Armanto, Tekes
Anneli Jylhä, Diabetesliitto
Erkki Kostiainen, Apteekkariliitto
Pippa Laukka, Hintsa Performance,
Tero Oinonen, Helsingin Yliopisto ja Helsinki Innovation Services
Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto
Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

Tutustu tuomareihin tarkemmin täällä!

Kilpailun hakuaika on vielä käynnissä ja siihen toivotaan mukaan mitä erilaisempia terveystekoja ja -innovaatioita. Tuomaristo odottaa hakijoilta ideoita, joihin yhdistyy teknologia aivan uudella tavalla, ideoita potilaiden roolin vahvistamiseksi ja omahoidon mahdollisuuksien lisäämiseksi sekä innovatiivisia ja poikkitieteellisiä crossover-ideoita, jotka johtavat konkreettisiin hyötyihin myös yksilötasolla. Jotain, jota ei ole vielä keksitty tai kokeiltu!

Tuomaristo valitsee 1.12.2016 kolme Vuoden Terveysteko ja kolme Vuoden Terveysinnovaatio -finalistia. Valinnassa painotetaan erityisesti terveysteon tai terveysinnovaation vaikutusta tavallisen kansalaisen elämään, terveyteen ja hyvinvointiin.

Voittajat julkistetaan 26.1.2017 järjestettävässä Health Awards & Foresight Forum 2017 tilaisuudessa. Voittajille on luvassa 5000 euron rahapalkinto.

Jaa kirjoitus:

27.9.2016

Innovaation menestys on joukkuelaji

ajankohtaista_medfactor

Moniammatillinen yhteispeli, käyttäjälähtöinen kehitystyö sekä roppakaupalla sisua. Näistä aineksista on hyvä rakentaa terveysalan huippusaavutuksia, kertovat ensimmäiset Health Awards -palkitut. Jonna-Carita Kannisen toteuttamat yli 700 lääkehoidon arviointia Kuopion alueella voitti ensimmäisen Vuoden Terveysteko -palkinnon. Vuoden Terveysinnovaatiosta puolestaan palkittiin Noona Healthcaren syövänhoidon tueksi kehittämä mobiilipalvelu.

Kannisen yrityksen MedFactorin toteuttamilla lääkehoidon arvioinneilla on parannettu potilaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisty vääränlaisesta lääkityksestä aiheutuvia seurauksia ja kustannuksia. Lääkehoito on suunniteltu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti, moniammatillisessa tiimissä.

– Voitto tuli minusta koko farmasian ala ammattitaidolle, sekä moniammatilliselle yhteistyölle: lääkehoidon kokonaisarvioinneissa lääkäri, hoitaja ja proviisori työskentelevät yhteistyössä potilaan parhaaksi.

Kanninen uskoo lääkityksen kokonaisarviointien olevan 10 vuoden kuluttua arkipäivää koko Suomessa.

Noona on syövänhoidon tueksi kehitetty mobiilipalvelu, jonka Noona Healthcare on luonut yhdessä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa. Noonan avulla syöpäsairaalat pystyvät seuraamaan syöpäpotilaiden kuntoutumista reaaliaikaisesti ja ennakoimaan jos potilaalle syntyy hoitojaksojen välillä haittoja tai oireita.

Noona Healthcaren toimitusjohtaja Jani Ahonala kertoo Noonalle kuuluvan todella hyvää:

– Olemme saaneet ensimmäiset kansainväliset asiakkaamme ja vieläpä Yhdysvalloista, joka on todella kilpailtu terveydenhoidon markkina. Neuvotteluja on myös käynnissä eri puolilla Eurooppaa, ja saimme juuri Intiasta useammankin tarjouspyynnön. Tämä on todella motivoivaa – ja erittäin pitkäjänteisen työn tulos.

Voittajien vinkit tuleville Health Awards -kisaajille

ajankohtaista_noona

Uutta ideaa on tärkeää kehittää tuotteeksi yhdessä käyttäjien kanssa. Ahonalan mukaan Noonan suuri rikkaus ja oivallus on ollut luoda sitä yhdessä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa, ja tähän mennessä yli 80 syöpäpotilasta on ollut mukana kehittämässä Noonaa.

Kannisen mukaan kehitystyöhön kannattaa osallistaa moniammatillinen tiimi, joka tukee palvelua. Jokainen ammattilainen näkee aina oman työnsä kannalta oleellisimmat substanssit.

Sekä Kanninen että Ahonala tähdentävät myös peräänantamattomuuden merkitystä.
– Ei saa masentua tai antaa periksi, jos kaikki eivät heti näe ideasi arvoa. Onnistuminen vaatii hyviä neuvottelutaitoja ja vahvaa uskoa itseensä. Yrittäjyys ja innovaatioiden jalkauttaminen markkinoille on sisukkaan ihmisen laji, Ahonala tiivistää.

Jaa kirjoitus:

Seuraa Health Awardsia Twitterissä ja YouTubessa!

@HealthAwardsFI

Osallistu keskusteluun
#healthawardsfi

Health Awards Finland