Antti Kivelä

Antti Kivelä johtaa Sitran Uudistumiskyky-teemaa. Teema-alueen tavoitteena on parantaa Suomen ja suomalaisten uudistumiskykyä ja -halua suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja resilienssin varmistamiseksi. Aiemmin Antti on vastannut Sitrassa kuntaohjelmasta ja julkishallinnon johtamisohjelmasta. Antti näkee, että Sitran rooli on tuoda riippumattomana toimijana yhteiskuntaan kansalaisten etua ajavia uudistuksia.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Systeemisen muutoksen edistäminen sote-sektorilla, ja erityisesti tulevaisuuden teknologiat ja tulevaisuuden asiakaskokemus.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

Innovaatiot ansaitsevat tunnustusta, sillä vain niiden kautta palvelut ja kansakunta uudistuvat.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Jotta maailma kehittyy.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

On. Meillä on esimerkiksi laaja-alaista tutkimusta, ja erityisesti Suomessa systemaattisesti pitkällä aikavälillä kerätty data antaa pohjaa monelle hankkeelle. Lisäksi suomalainen tutkimusmyönteisyys ja luottamus järjestelmään on poikkeuksellista.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Huomioida yksittäisen kansalaisen tarpeet ja siirtyä  massapalveluista yksilöllisiin palveluihin.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Se, että työtä tehdään kansalaisten hyväksi.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Äitiyspakkaus ja neuvola, joilla Suomen lasten hyvinvointia edistettiin merkittävästi.

Health Awards 2018 -tuomaristo