Hanna Kuntsi

Hanna Kuntsi on toiminut yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana Suomen Apteekkariliitossa vuoden 2017 keväästä lähtien. Hanna Kuntsi siirtyi Apteekkariliittoon Palvelualojen ammattiliitto PAM:sta, jossa hän työskenteli eri tehtävissä vuodesta 2003 lukien, viimeksi yhteiskuntasuhteiden päällikkönä.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Tulen niin sanotusti toimialan ulkopuolelta, joten ainakin vielä koen vahvuudekseni kyvyn tarkastella alan uudistumista niin eri toimijoiden, päättäjien kuin asiakkaan (joskus potilaankin) näkökulmasta.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

On arvokasta, että toimialalla on oma vuotuinen seremoniansa, jossa huomioidaan hyvästä työstä. Niin sanotun suuren yleisön silmissä kehitystyö ja jopa huippuosaaminen jää usein piiloon, jolloin toimijoiden kannalta on hienoa, että Health Awards tekee näkyväksi terveyden edistämisen, erilaiset innovaatiot sekä näiden tekijät.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Ehkä helpompi vastata niin päin, että ilman terveysinnovaatioita suomalaisten eliniän odote kieppuisi neljän-viidenkympin tietämillä ja apteekit myisivät takapihallaan kasvattamiaan ryytejä ja niistä valmistettuja valmisteita. Hyödynnettävää tietoa ja teknologiaa syntyy jatkuvasti ja on kaikkien suuri etu, että jatkuvaan kehittämiseen kannustetaan ja tuetaan. Vain siten voimme esimerkiksi kehittää yksilöidympää hoitoa ja hoivaa, ehkäistä monia sairauksia tai ylläpitää toimintakykyä – toisin sanoen parantaa ihmisten elämänlaatua.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

Yhtenä esimerkkinä nostaisin korkeatasoisen terveydenhuollon yhdistämisen digitalisaatioon, joka näkyy start up -yrityksissä ja erilaisten mobiili- ja verkkopalveluiden kehittämisenä.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Yksi mittavimmista yhteisistä (ei ainoastaan terveydenhuollon toimijoiden) tehtävistämme on pohtia, miten lasten ja nuorten mielenterveysongelmia
ennaltaehkäistään ja miten jo hyväksi havaittuja keinoja saadaan resursoitua riittävästi, jotta matalan kynnyksen apu olisi ajoissa oikeassa paikassa.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Uusi työ on aina uutta ja ihmeellistä täynnä, mutta olen aika innoissani erityisesti verkostoyhteistyöstä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja edistää uusia palveluita ja siten kehittää apteekkitoimialaa osana terveydenhuollon lähipalveluita.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Kyseessä ei ehkä ole ihan klassisesti terveyden edistämisestä vaan enemmänkin jaksamisesta ja tukemisesta, vertaisuudesta, mutta myös vaikuttamisesta, eli Jaatinen ry (http://www.jaatinen.info/). Vaikeimmilla hetkillä tarvitaan toista ihmistä, ja Jaatinen on koonnut jo parikymmentä vuotta vammaisten lasten läheisiä yhteen ilman diagnoosi- tai kuntarajoja. Toiminta on kasvanut valtavasti ottaen huomioon, että toimijoilla itsellään niitä vaikeita hetkiä on taatusti paljon. Rohkeus, pitkäjänteisyys, voima ja uskomaton luovuus – erittäin hyvät esikuvan ominaisuudet!

Health Awards 2018 -tuomaristo