Heikki Pärnänen

Heikki Pärnänen työskentelee Lääkäriliitossa Politiikka-toimialan johtajana. Toimialan vastuulla on liiton näkemysten valmistelu kaikista niistä asioista ja aiheista, joihin Lääkäriliitto haluaa vaikuttaa.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Näkökulmani on ensisijaisesti lääkärin ja nimenomaan perusterveydenhuollon lääkärin näkökulma. Tätä näkökulmaa on modifioinut kohta 30 vuotta jatkunut, päätoimeksi muodostunut järjestötyö lääkärijärjestöissä, ja siihen liittyen terveydenhuoltopolitiikan aktiivinen seuranta.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä? Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Maailma muuttuu, teknologiat kehittyvät – ja niitä pitää pystyä ottamaan, toki turvallisesti, käyttöön. Joudumme siis muuttamaan niin ajattelu- kuin toimintatapojamme, diagnostisia ja hoitokäytäntöjämme. Vaikka uudet innovaatiot/teknologiat ovat, tai ainakin vaikuttavat, aluksi kalliilta, parhaimmillaan ne parantavat toiminnan kustannusvaikuttavuutta merkittävästi. Siksi niitä tarvitaan – siksi niitä pitää nostaa esille – siksi niiden tekemiseen pitää kannustaa, erilaisin tavoin.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

Kyllä, terveysteknologian vientimme on merkittävää. Meillä on ICT-osaamista erityisesti mobiilipuolella, ja kuluttajatuoteosaamista. Lisäksi meillä on vahvaa lääkekehitysosaamista ja uusia innovaatioita erityisesti syövän hoidossa.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Väestön terveyserojen vähentäminen, kohdentamalla resursseja perustason palvelujen saatavuuteen. Yksi iso ongelma on syrjäytyminen, ylisukupolvisesti. Toinen iso ongelma on liikkumattomuus ja ylipaino – taidamme olla tässäkin suhteessa Euroopan amerikkalaisin kansakunta.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Saada tehdä töitä – erilaisia töitä – ihmisten kanssa. Perusterveydenhuollon lääkärin käytännön potilastyö – jota sitäkin viikottain edelleenkin teen – on erittäin palkitsevaa.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Yleensäkään en hirveästi ”kirjaa” esikuvia. Ehkä olen avoimempi uusille ajatuksille kuin guruille?

Health Awards 2018 -tuomaristo