Liikuttavan hyvää Heinolasta

Heinolalainen Jyrängön koulu voitti tammikuussa Vuoden Terveysteko 2019 -palkinnon terveysalan Health Awards -kilpailussa. Liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu koulussa kiinteäksi osaksi koulupäivää. Rehtori Kimmo Nykänen kertoo, miten kaikki sai alkunsa ja miten menestystarina jatkuu.


Miten koulupäivän liikunnallistaminen sai alkunsa?

Työyhteisössämme oli useampia henkilöitä, joilla oli liikunta-alan koulutusta. Heidän kanssaan ryhdyimme pohtimaan ja hyvin pian myös kokeilemaan, millä keinoilla voimme vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja siten koko koulun ilmapiiriin.

Nostimme työvälineiksi yhteisöllisyyden, osallisuuden, oppimisen ja liikunnan. Halusimme kehittää kaikkea liikkumista kouluun lähtemisestä kotimatkaan asti, emme ainoastaan koululiikuntaa. Aktiivisuutta on lisätty niin koulumatkoihin, oppitunteihin kuin välitunneille.

Olemme olleet rohkeita kokeilijoita ja kehittäjiä. Vuoden terveysteko 2019 -palkinnon lisäksi voitimme viime syksynä Euroopan komission #BeActive Education Award -kilpailun.

Minkälaisia laajempia vaikutuksia uskot muutoksilla olevan?

Liikkuva ja aktiivinen elämäntapa tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia. Se vähentää myös kiusaamista. Osallistavan toimintakulttuurin kautta oppilaamme oppivat vastuun ottamista ja osallistumista sekä aktiivisen kansalaisen toimintatapoja. Uskon vahvasti, että hyvinvoivista lapsista kasvaa hyvinvoivia nuoria ja aikuisia.

Miten muut koulut voisivat ottaa teistä oppia?

Kannustan ehdottomasti liikkuvan elämäntavan tukemiseen. Toimintatapojen tulisi istua jokapäiväiseen toimintaan – ei siis kannata ideoida ainoastaan yksittäisiä leikkejä, tapahtumia tai toimintoja, vaan jotain mitä voi tehdä joka päivä helposti.

Oppilaiden oma aktiivisuus ja osallisuus ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä enemmän annamme lapsille vastuuta ja mahdollisuuksia omaehtoiseen tekemiseen, sitä parempia tuloksia saamme.

Löytyikö palkintosummalle sopiva käyttökohde?

Päätimme hyödyntää rahat siten, että muokkaamme luokkahuoneita tukemaan liikkuvaa oppimistapaamme aiempaa paremmin. Myös henkilökuntaa on tarkoitus kiittää jollain tavalla kaikesta matkan varrella tehdystä työstä.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tulevaisuus näyttää liikuttavan hyvältä! Oppilaamme ovat selvästi ylpeitä siitä, mitä teemme, ja haluamme jatkaa tapaamme toimia. En usko, että teemme tällä hetkellä mitään kovin poikkeuksellista, mutta sen mitä teemme, teemme hyvin ja laadukkaasti.

Olemme jo ottaneet askelia siihen suuntaan, että viemme aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävän toimintamallimme myös ulkomaille. Kaikkialla painitaan samanlaisten liikkumattomuuteen ja hyvinvointiin liittyvien haasteiden kanssa. Uskon, että toimintamallillamme on mahdollisuus edetä myös Suomen ulkopuolelle.