Raisamiina Rimpelä

Raisamiina Rimpelä toimii projektipäällikkönä terveysalan startup-yhdistyksessä HealthSPA ry:ssä.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Teen päivittäin töitä terveysalan startup -yritysten kanssa. Heidän myötään uusimmat innovaatiot ja mahdollisuudet ovat tulleet tutuksi. Startup-työssä tuttuja ovat myös ne esteet ja hankaluudet, jotka vielä jarruttavat uusimpien innovaatioiden rantautumista arkeen. Olen saanut seurata läheltä niin epäonnistumisia kuin menestystarinoita ja oma osaamiseni kiteytyy terveyden edistämisen saralla ennakointiin ja markkinan tuntemukseen.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

Hyvien ideoiden ja onnistumisten jakaminen on tärkeää. Hyvät ideat parhaimmillaan aiheuttavat positiivisia lumivyöryjä kutsuen mukaan enemmän ja laajemmin hyvää tekemistä.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Parhaat ideat ja innovaatiot ovat aina omaan aikaansa sidottuja. Uusiutuvissa olosuhteissa ja uudenlaisten muuttujien keskellä innovaation tulee olla jatkuvaa. Erityisesti terveyden saralla tieteen jatkuva kehittyminen ja toisaalta ihmisten käyttäytymisen muutokset edellyttävät alati uutta ja ajantasaista innovaatioita.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

On, mutta Suomella on valtteja kasvattaa tätä osaamiskärkeä edelleen. Syövän hoidossa olemme maailman kärkeä. Lisäksi Suomessa on maailman eniten digital health startupeja asukasta kohden. Suomen terveys- ja teknologiaosaaminen yhdistettynä vahvaan tutkimuskulttuuriin ja saatavilla olevaan dataan luo pohjaa kansainvälisesti kilpailukykyisille ratkaisuille.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Tehostaa hoitoja ja pitää suomalaiset terveenä entistä laadukkaammin nykyistä kevyemmillä kustannuksilla.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Mahdollisuus parantaa meidän kaikkien elämänlaatua yhdessä.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Suomalaiset terveysalan startupit. Heissä yhdistyy suuri sydän, rautainen ammattitaito ja rohkeus edistää tulevaisuuden hoitoja ja ennaltaehkäiseviä tekoja ennennäkemättömin keinoin.

Health Awards 2018 -tuomaristo