Sanna Lauslahti

Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja toukokuusta 2018 alkaen.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Kokonaisnäkemys siitä, että kaikki julkisen sektorin palvelut liikunnasta, kulttuurista ja kouluista aina sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten työhön asti on kokonaisvaltaista terveydenedistämistä. Päättäjän roolissa kunnallispolitiikassa ja kansanedustajana minulla on ollut mahdollisuus perehtyä terveyden edistämiseen hyvin monelta eri kannalta.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

Sosiaali- ja terveysalan keskustelu keskittyy hyvin usein siihen liittyviin haasteisiin. Tämän kaltaisella palkitsemisella katseemme kääntyvät kaikkiin niihin hienoihin ratkaisuihin, joilla haasteisiin on lähdetty tarttumaan. Minusta on myös tärkeää, että annamme arvostusta ihmisille ja yhteisöille, jotka ovat innovaatioiden takana. Terveyden edistäminen on jokaisen tehtävä ja siksi tarvitaan hyviä esimerkkejä, joita voimme seurata. Viime kädessä terveyden edistäminen on kuitenkin meidän jokaisen tehtävä; pyytää kaveria iltalenkille tai tarjota seuraa yksinäiselle vanhukselle.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Innovaatiota tarvitaan tuomaan toivoa ihmisille sekä luomaan lisää terveyttä ja parempaa elämää. Esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kautta voimme parantaa sairauksia, joihin ei aiemmin ole ollut parannuskeinoa. Innovaatioiden avulla voimme myös tuottaa entistä tehokkaammin ja entistä vaikuttavampia terveyspalveluita väestömme ikääntyessä. Innovaatioita tarvitaan myös luomaan talouskasvua yhteiskunnalle. Jo nyt merkittävät määrä innovaatiotoiminnasta luo uusia työpaikkoja ja vientiä maailmalle.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

Ehdottomasti on. Meidän on kuitenkin kaikin keinoin pidettävä tuosta osaamisesta ja luotava uutta. Suomi voi olla terveysalan mallimaa, jossa kasvatetaan uutta huippututkijoiden sukupolvea ja tarjotaan heille uusia kiinnostavia tehtäviä.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Se, että suomalaiset ovat onnellinen ja hyvinvoiva kansakunta. Se on tärkein asia. Lisäksi näen, että terveysalasta on mahdollista luoda aivan uusi kasvuala, lippulaiva, jonka kautta voidaan luoda talouskasvua Suomelle.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Ihmiset. Työllä kokee olevan merkitystä, kun tekee töitä jokaisen meidän terveyden eteen. Arvostan myös sitä, että saan olla osa terveysalan yhteisöä ja tehdä yhteistyötä toinen toistaan osaavampien ja hienompien ihmisten kanssa, jotka tekevät työtään sydämestään.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Pekka Puska, Paula Risikko. Molemmat ovat tehneet pitkäjänteisesti esimerkillistä työtä omissa tehtävissään suomalaisen kansanterveyden edistämiseksi.