Sara Härmälä

Terveysalan startupien yhdistys Upgraded ry:n toiminnanjohtaja.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Humanistina lähestyn terveyttä sekä yhteiskunnallisesta että yksilön näkökulmasta ja olenkin erityisen kiinnostunut innovaatioista ja ratkaisuista, jotka vastaavat näihin molempiin. Yhteisö muodostuu terveistä yksilöistä, mutta toisaalta myös toimiva järjestelmä edesauttaa yksilön terveyttä ja terveitä valintoja. Koska minulla ei ole itselläni substanssiosaamista esimerkiksi lääketieteestä, minun tehtäväkseni jää omalta osaltani kehittää yhteiskuntaa ja terveysalan ekosysteemiä sellaiseksi, että yksikään terveysinnovaatio ei pääse hukkumaan vain sen vuoksi, että siitä ei saatu tietoa.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

Terveysalan innovaatioiden nostaminen entistä näkyvämmäksi saa meidät kaikki kiinnittämään huomiota omaan terveyteemme ja tulemaan kenties paremmin tietoisiksi omista valinnoistamme. Lisäksi uskon vahvasti kiittämisen kulttuuriin – kiittäminen, palkitseminen ja valokeilaan nostaminen ovat paitsi palkittavalle tärkeä onnistumisen kokemus, se myös rohkaisee muita innovoimaan ja tuomaan ajatuksiaan esille.

Mihin terveysinnovaatioita tarvitaan?

Terveysinnovaatioita tarvitaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä luomaan entistä toimivampaa terveydenhuollon kokonaisjärjestelmää. Tuomalla uusia teknologioita pystymme monella tapaa helpottamaan työmäärää sekä lisäämään ihmisten kiinnostusta omaa terveyttä kohtaan.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

Suomessa on erittäin paljon erityisosaamista, niin yksilö- kuin järjestelmätasolla. Suomen terveydenhoitojärjestelmä on maailman huippuluokkaa: olemme edelläkävijöitä potilastietojen saamisessa digitaaliseen muotoon, meillä on edistynyt biopankkijärjestelmä ja meillä on suorastaan loistavat lääketieteellisen sekä teknisten alojen koulutukset.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Terveydenhuollossa suurimpia haasteita on epäilemättä siinä, miten jakaa resurssit ja priorisoinnit suurten ikäluokkien ikääntyessä. Suomen terveydenhoitojärjestelmää ei ole suunniteltu tällaiseen huoltosuhteeseen, ja vaikuttaisi siltä, että sote-uudistuksen mukana kulkevat panostukset esimerkiksi teknisten ratkaisujen edistämiseen järjestelmätasolla ovat samassa jumissa kuin muukin uudistus, vaikka siinä jos jossain tarvittaisi nopeita toimia.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Minulla on onni työskennellä innovatiivisten ja ratkaisukeskeisten ihmisten kanssa, jotka haluavat innovaatioillaan ja ratkaisullaan tehdä konkreettista hyvää ja parantaa ihmisten elämänlaatua niin terveinä aikoina kuin sairauden iskiessä.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Olen koulutukseltani historioitsija, joten vastaan Sophie Mannerheim, jota voidaan pitää suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen uranuurtajana sekä sairaanhoitajien ammatin ja työnkuvan kehittäjänä. Hän opiskeli Englannissa ja toi oppimansa uudet, potilaskeskeisemmät tuulet Suomeen, missä hän muutosvastarinnasta huolimatta teki töitä niin potilaiden, vähäosaisten lasten kuin sairaanhoitajienkin paremman voinnin puolesta.