Vuoden Terveysteko: Senioreille elämänlaatua Seela, Laura Joutsen

Senioreille elämänlaatua Seela on tarmokkaan liikunnanopettajan Laura Joutsenen vapaaehtoistyönä Espoossa synnyttämä toimintamalli: fokuksessa on ikääntyneiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Toiminta kokoaa seniorit liikkumaan ohjatusti, ruokailemaan yhdessä ja tutustumaan toisiinsa sekä kouluyhteisöön. Koulut ovat toiminnan keskipisteenä: keskeisen sijainnin ja esteettömyyden vuoksi osallistumiskynnys on matala. Yhteisen tekemisen lisäksi senioreita on aktivoitu kouluille vapaaehtoisiksi koulumummoiksi ja -vaareiksi, mikä edistää myös sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä. Toiminta jatkuu ja laajenee Espoossa vuonna 2018, ja näyttää helposti monistettavaa esimerkkiä myös muille kunnille.

Lisätietoja: www.facebook.com/senioreilleelamanlaatua/

Health Awards -finalistit