Virve Ilkka

Virve Ilkka on tuore toiminnanjohtaja terveysalan startup-yhdistyksessä HealthSPA ry:ssä.

Erityisosaamisesi terveyden edistämisen näkökulmasta?

Olen koko urani tehnyt töitä eri toimijoiden yhteen saattamisen parissa. Koulutustaustani on kulttuurienvälisen viestinnän saralta. Terveyttä toki edistetään myös pienillä yksittäisillä teoilla, mutta oma osaamiseni keskittyy yhteistyömahdollisuuksien ja skaalautuvuuden hahmottamiseen. Inhimilliset ja kulttuuriset näkökulmat on mielestäni tärkeä pitää mukana terveyden edistämisen ratkaisuissa, jotta hyvät ideat saadaan tuotua käytäntöön arjessa.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen / Health Awards on mielestäsi tärkeä?

Hyvien ideoiden ja onnistumisten jakaminen on tärkeää. Hyvät ideat synnyttävät lisää hyviä ideoita ja palkitseminen kasvattaa onnistumisen ja kukoistuksen kulttuuria.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Hyvinvoinnin aikakausi ei ole yksiselitteisesti vain edistänyt terveyttä, vaan luonut myös uusia elintasosairauksia. Julkiset terveysalan kustannukset ovat raskaita kantaa. Meillä on myös kansainvälisiä velvoitteita näyttää esimerkkiä ja edistää terveyttä yli rajojen. Muun muassa näistä syistä terveysinnovaatioita tarvitaan edelleen.

Onko Suomessa mielestäsi terveysalan kansainvälistä erityisosaamista?

On, mutta Suomella on valtteja kasvattaa tätä osaamiskärkeä edelleen. Syövän hoidossa olemme maailman kärkeä. Lisäksi Suomessa on maailman eniten digital health startupeja asukasta kohden. Suomen terveys- ja teknologiaosaaminen yhdistettynä vahvaan tutkimuskulttuuriin ja saatavilla olevaan dataan luo pohjaa kansainvälisesti kilpailukykyisille ratkaisuille.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suurin tehtävä lähivuosina?

Tehostaa hoitoja ja pitää suomalaiset terveenä entistä laadukkaammin nykyistä kevyemmillä kustannuksilla.

Mikä terveysalalla työskentelyssä on innostavinta?

Mahdollisuus parantaa meidän kaikkien elämänlaatua yhdessä.

Kuka/mikä on suomalaisen terveyden edistämisen esikuvasi?

Arvo Ylppö. Yksi ihminen toimi poikkialaisesti niin hoidon, lääkkeiden, yleisen tietoisuuden ja parempien järjestelmien kehittämistyössä. Samaa kokonaisvaltaisuutta ja tavoitteellisuutta tarvitaan edelleen meiltä kaikilta.

 

Health Awards 2018 -tuomaristo