Liikuttavan hyvä koulu

Jyrängön koulu, Heinola

Heinolalaisessa Jyrängön koulussa liikkuminen ja aktiivisuus on tuotu kiinteäksi osaksi koulupäivää. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus liikkua vähintään tunti jokaisena koulupäivänä. Koulupäivän liikunnallistaminen on koko kouluyhteisön asia, joka koskettaa niin oppilaita kuin henkilökuntaa. Toimintaa ei ole rakennettu yksittäisten toimenpiteiden varaan. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä koulu on onnistunut merkittävästi lisäämään koulupäivän aikaista liikkumista ja aktiivisuutta, sekä samalla koko kouluyhteisön, oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Koulussa on työstetty toimintamalleja, joita on otettu aktiivisesti käyttöön ympäri Suomen Liikkuva koulu –ohjelman myötä. Lisäksi Jyrängön koululla vierailleet kansainväliset opetusalan toimijat ovat vieneet terveisiä mukanaan esimerkiksi Viroon, Espanjaan ja Englantiin. Koulu on edistänyt aktiivisesti liikunnallisen toimintamallin leviämistä, sekä auttanut muita toimijoita kehitystyössä. Pilottikouluna Liikkuva koulu -ohjelmassa koulun oppilaiden mittaustulokset koulupäivän aikaisesta liikkumisesta olivat hyvinkin merkittäviä. Koulupäivän aikaisen liikkumisen, toiminnallisuuden ja aktiivisuuden lisäämisellä on saavutettu myös muita tuloksia mm. hyvän ilmapiirin ja virkeyden muodossa.

Lisätietoja https://peda.net/heinola/perusopetus/koulut/jyrangonkoulu

Health Awards -finalistit