Yhteistyössä

Tamro Oyj

Kokonaisuuden pääjärjestäjänä toimii Tamro, joka on johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Suomessa. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.
Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

www.tamro.fi

Suomen Apteekkariliitto

Suomen Apteekkariliitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita. Lähes kaikki Suomen apteekkarit kuuluvat vuonna 1897 perustettuun Apteekkariliittoon.

www.apteekkariliitto.fi

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan, tutkivan ja uusia lääkkeitä kehittävän lääketeollisuuden elinkeinopoliittinen yhdistys, johon kuuluu 40 jäsenyritystä. Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on lääketeollisuuden toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja tutkimusedellytysten kehittäminen Suomessa ja EU:ssa.

www.laaketeollisuus.fi

Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Sitra is a future fund that collaborates with partners from different sectors to research, trial and implement bold new ideas that shape the future. Our aim is a Finland that succeeds as a pioneer in sustainable well-being.

www.sitra.fi

Upgraded ry

Upgraded on jäsenpohjainen voittoa tavoittelematon yhdistys terveysalan startupeille. Tuomme terveysalan toimijoita yhteen ja edesautamme yhteistyötä alalla. Tavoitteenamme on tukea terveysalan startupien kasvua luomalla mahdollisuuksia menestykselle. Viiden vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä yli 300:n startupin kanssa.

www.upgraded.fi