Yhteistyössä

Tamro

Pääjärjestäjänä toimii Tamro, joka on johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja Suomessa. Suomalaisessa hyvinvoinnin ketjussa Tamrolla on tärkeä rooli: se huolehtii, että apteekit, sairaalat ja muut terveydenhuollon palvelupisteet saavat tarvitsemansa lääkkeet ja muut tuotteet nopeasti ja luotettavasti. Tamro on tehnyt jo 120 vuotta työtä suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

www.tamro.fi

Suomen Apteekkariliitto

Suomen Apteekkariliitto on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Liitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.

www.apteekkariliitto.fi

Health Capital Helsinki

Health Capital Helsinki on Life Science- ja terveysteknologia-alan keskittymä, joka tekee pääkaupunkiseudusta ja Suomesta Pohjoismaiden parhaan paikan tehdä terveysalan tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa. Taustalla on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja HUS:n muodostama allianssi.

HCH on neljän vahvan toimijan ennennäkemätön yhteistyöponnistus: se tuo tiedeyhteisön, huippusairaalan ja avoimen datan sekä palvelumuotoilun hyödyntämisestä tunnetun kaupungin entistä tiiviimmin yhteen. Tuloksena on parempia tieteellisen tutkimuksen kaupallistamismahdollisuuksia, lisää startup-yrityksiä ja työpaikkoja, uusia liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia ja viennin kasvua.

www.healthcapitalhelsinki.fi

HealthSPA

HealthSPA on jäsenpohjainen voittoa tavoittelematon yhdistys terveysalan startupeille. Tuomme terveysalan toimijoita yhteen ja edesautamme yhteistyötä alalla. Tavoitteenamme on tukea terveysalan startupien kasvua luomalla mahdollisuuksia menestykselle. Viiden vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä yli 300:n startupin kanssa.

www.healthspa.fi

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan lääketeollisuuden etujärjestö. Lääketeollisuus ry pyrkii varmistamaan omalla toiminnallaan, että jäsenten toimintaedellytykset kehittyvät Suomessa.

www.laaketeollisuus.fi

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto yhdistää lääkärit ammattikuntana ja kehittää sekä ylläpitää lääkärien yhteisiä ammatillisia arvoja. Arvoilla on vankka historiallinen, kansainvälisesti hyväksytty pohja.

www.laakariliitto.fi

Sitra

Sitran tulevaisuustyön taustalla on vahva visio siitä, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitamme kokonaisvaltaisesti hyvää elämää, joka rakentuu niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin järkevälle pohjalle. Sitä leimaa pitkäjänteisyys ja ylisukupolvisuus, mutta se tarkoittaa hyvinvointia myös tänään, ei vasta vuosien päästä.

www.sitra.fi